23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De dag van de wederkomst

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen?  Maleachi 3 vers 2

Toen Jezus voor het eerst op aarde kwam, kwam Hij zonder uiterlijke praal of machtsvertoon, en toch waren er maar weinig mensen die Zijn komst konden verdragen. Herodes schrok van deze wonderlijke geboorte, en heel Jeruzalem met hem. De mensen die dachten dat zij Hem verwachtten, lieten zien dat al hun gepraat niets waard was, omdat zij Hem verwierpen toen het er op aan kwam. Zijn leven op aarde was als een wan, als een filter dat de grote massa van godsdienstige belijders beproefde. Slechts weinig mensen konden de test doorstaan. Maar hoe zal dit dan zijn bij Zijn tweede komst? Welke zondaar kan de gedachte aan die dag verdragen? ‘Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddelozen doden.’ Toen Hij vernederd werd, zei Hij tegen de soldaten: ‘Ik ben het’, en zij vielen alleen al door het horen van deze woorden achterover; wat zal de angst van Zijn vijanden dan groot zijn als Hij Zich nog vollediger zal openbaren als de ‘Ik ben Die Ik ben’! Bij Zijn dood beefde de aarde en werd de hemel verduisterd; wat zal dan de verschrikkelijke heerlijkheid van de dag zijn waarop Hij als de levende Heiland de levenden en de doden voor Zijn rechterstoel zal dagen? O, dat de schrik des Heeren de mensen zou bewegen om hun zonden in de steek te laten en de Zoon te kussen, voor Hij toornig wordt. Al is Hij het Lam, toch is Hij de Leeuw uit de stam van Juda, die Zijn prooi in stukken scheurt. En hoewel Hij het geknakte riet niet zal verbreken, toch zal Hij Zijn vijanden verslaan met een ijzeren roede en hen in stukken slaan zoals de kruik van een pottenbakker. Geen enkele vijand zal het tegen Hem kunnen uithouden. Niemand zal zich kunnen verstoppen voor Zijn ogen. Maar de mensen die Hij met Zijn bloed gekocht heeft, verwachten Zijn verschijning met blijdschap. Zij zien deze dag zonder angst tegemoet. Hij reinigt hen nu in de smeltkroes, maar zij zullen daar tevoorschijn komen als het goud. Laten we onszelf vanmorgen onderzoeken; laten we onze roeping en verkiezing vast maken, zodat de toekomst van de Heere geen bange voorgevoelens in ons zal opwekken. O, dat wij de genade krijgen om alle huichelarij van ons te weren, om oprecht en zonder vlek door Hem gevonden te worden op de dag van Zijn komst.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend