23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Gebruik de middagmaaltijd


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. Johannes 21 vers 12

Met deze woorden wordt de gelovige uitgenodigd tot heilige gemeenschap met Jezus. ‘Gebruik de middagmaaltijd’ veronderstelt dat je aan dezelfde tafel zit en hetzelfde voedsel eet; soms wordt er mee bedoeld naast de Heiland te zitten en je hoofd op Zijn boezem te laten rusten. Deze woorden brengen ons in het huis van vreugde, waar de vlag van de verlossende liefde wappert. Zij geven ons een voorsmaak van de vereniging met Jezus, omdat het enige voedsel waarvan wij kunnen genieten als wij de maaltijd met Jezus gebruiken, Jezus Zelf is. Wat een heerlijke eenheid is dit. Het is een geheimenis om jezelf met Jezus te voeden. Het verstand kan dit niet doorgronden. ‘Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.’ Daarnaast roepen deze woorden van Jezus ons ook op tot de gemeenschap van de heiligen. Hier mogen wij ook van genieten. Christenen kunnen op allerlei punten van gedachten verschillen, maar zij hebben allemaal dezelfde geestelijke honger; en hoewel wij niet allemaal hetzelfde voelen, kunnen wij ons wel allemaal voeden met hetzelfde brood des levens, dat uit de hemel neerdaalde. Aan de tafel van Jezus wordt maar één brood en één beker gebruikt. Als de beker van de liefde rondgaat, verenigen wij ons onderling van harte. Kom dichter bij Jezus, en je zult ervaren dat je ook dichter bij hen komt, die eveneens deel hebben aan het hemelse manna. Als wij ons dichter bij Jezus zouden bevinden, zouden we ook dichter bij elkaar staan. Daarnaast zien wij in deze woorden van Jezus heel duidelijk de bron van kracht voor elke Christen. Op Christus zien, is het leven, maar de kracht om Hem te dienen, krijgen we pas als we komen en de middagmaaltijd met Hem gebruiken. Wij gaan gebukt onder veel onnodige zwakheden, omdat wij dit gebod van de Meester veronachtzamen. Wij hoeven niet op rantsoen te leven, integendeel! Wij moeten ons voeden met het merg en met het vet van het Evangelie, want daardoor verzamelen we kracht,e n die kracht kunnen we in de dienst van onze Meester gebruiken. Als wij de werkelijkheid willen kennen van de nabijheid van Jezus, van de eenheid met Hem, van de liefde tot Zijn volk en van de kracht die van Hem uitgaat, kom dan, en gebruik door het geloof de middagmaaltijd met Hem.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend