23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Blijf bidden, God hoort jou en Hij begrijpt je

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…want zie, hij bidt. Handelingen 9 vers 11

In de hemel worden gebeden direct opgemerkt. Op het moment waarop Saulus begon te bidden, hoorde de Heere hem. Wat een troost voor bange zielen! Zij die gebroken zijn van hart buigen hun knieën vaak, ook al kunnen ze hun klachten alleen maar in de taal van zuchten en tranen uiten. Toch heeft deze taal de harpen van de hemel al vaak in beweging gebracht, en deze tranen worden door God opgevangen en in de hemelse kruiken bewaard. ‘Doe mijn tranen in Uw kruik!’ Dit laat zien dat God de tranen die vloeien, opvangt. De bidder die in zijn angst geen woorden kan vinden, wordt door de Allerhoogste toch verstaan. Het oog waarmee hij naar boven kijkt, is misschien wazig, maar elke vallende traan is een gebed. De tranen zijn de diamanten van de hemel. De zuchten maken onderdeel uit van de muziek in het hof van Jehova, en zij worden gerekend tot de edelste tonen die het oor van de hoogste Majesteit bereiken! Denk niet dat je gebed onverhoord zal blijven, al is het zwak en aarzelend. De ladder van Jakob was lang, maar ons gebed rust op de Engel van het Verbond, en zal de ladder daarom toch kunnen bestijgen. Onze God hoort niet alleen het gebed, maar Hij hoort het graag! ‘Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet.’ Hij let niet op verheven woorden. Het is Hem niet te doen om de staatsie en pracht van koningen. Hij luistert niet naar de hoogmoed van mensen en naar hun overwinningskreten; maar waar een hart is dat bezwaard is door verdriet, of een lip, die van angst beeft, een diepe zucht of een traan van berouw, daar is het hart van Jehova geopend. Hij tekent het op in Zijn gedenkboek; Hij legt onze gebeden in Zijn gedenkboek, als rozenbladen. En als het boek uiteindelijk geopend wordt, zal er een heerlijke en liefelijke geur uit opstijgen.

Bij ’t bidden vraagt het stil geloven
geen hemels teken van de Heer;
Maar onze Voorspraak zendt van boven
het antwoord aan de bidder neer.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend