25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Men moet altijd Bidden

Men moet altijd bidden. Lukas 18:1

Wat een groot voorrecht dat je mag bidden.

Als mensen altijd bidden moeten en niet vertragen, hoeveel te meer dan christenen. Jezus heeft Zijn kerk in de wereld gezonden met dezelfde boodschap als die Hij zelf bracht. En deze zending omvat ook voorbede. Ik zou willen stellen dat de kerk de priester voor de wereld is. De schepping is sprakeloos, maar in de kerk vindt ze haar spreekbuis. Het is het grote voorrecht van de kerk dat ze altijd verhoord wordt.

De deur der genade staat altijd open voor haar smekingen en ze worden nooit tevergeefs opgezonden. Voor haar werd het voorhangsel gescheurd; voor haar werd het bloed op het altaar gesprengd; God nodigt haar voortdurend uit om te vragen wat ze wil. Zou ze het voorrecht, waarop engelen jaloers zijn, naast zich neerleggen? Is ze niet de Bruid van Christus? Kan ze niet op ieder moment bij de Koning binnenlopen? Zouden wij dan van dit kostelijke voorrecht dan geen gebruik maken?

Er is altijd iets waar we voor moeten bidden.

De kerk heeft altijd behoefte aan gebed. In haar midden bevinden zich altijd mensen die terugvallen of die openlijk in zonden vallen. Er zijn lammeren waarvoor gebeden moet worden dat ze aan Christus boezem gebracht zullen worden; de sterken, dat ze niet hoogmoedig zullen worden, en de zwakken, dat ze niet zullen gaan wanhopen. Al zouden we iedere dag vierentwintig uur bidden, nooit zouden we zonder onderwerp zijn om voorbede voor te doen. Zijn we ooit zonder zieken en armen, zonder beproefden en twijfel-moedigen?

Zijn we ooit zonder degenen die de bekering van hun familieleden zoeken, het herstel van de dwalenden of de behoudenis van de verlorenen? Nee, hoe zou de kerk zich met gemeenten die voortdurend bijeenkomen, met predikanten die altijd prediken, met miljoenen zondaren die dood zijn in zonden en misdaden, in een land waarover de duisternis van het papisme neerdaalt, in een wereld vol afgoden, wreedheden, goddeloosheid, zich ooit kunnen verontschuldigen voor de verwaarlozing van de opdracht van haar liefhebbende Heere? Laat de kerk voortdurend bidden, laat iedere gelovige zijn penning van het gebed in de schatkist werpen.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend