23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Welzalig bent u, Israël! – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is! Deuteronomium 33 vers 29

Iemand die beweert dat het Christendom de mensen ellendig maakt, laat zien dat hij er een vreemde van is. Het zou heel vreemd zijn als het ons ellendig maakte; maar kijk eens hoe hoog het ons opheft! Het maakt ons kinderen van God! Denk je dat God het geluk aan Zijn vijanden zal geven, en al het verdriet opspaart voor Zijn kinderen? Zullen Zijn vijanden blij en rijk in geluk zijn, en Zijn kinderen niets dan verdriet en ellende erven? Zullen wij als arme bedelaars leven, in voortdurend verdriet? Nee! Wij zullen ons eeuwig in de Heere verblijden en roemen in ons erfdeel! Wij hebben niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar we hebben de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Kastijding zullen wij in zekere mate altijd nodig hebben; maar het werkt de vrucht van de gerechtigheid in ons uit. Als mensen die door de Heere verlost zijn, zullen wij ons met de hulp van de Goddelijke Trooster verblijden in de God van ons heil. Wij zijn met Christus in ondertrouw gegaan; zal onze grote Bruidegom Zijn bruid voortdurend in verdriet en ellende laten wachten? Onze harten zijn aan Hem verbonden, wij zijn Zijn leden, en hoewel wij soms moeten lijden, zoals Hij ook eens moest lijden, zijn we in Hem toch gezegend met hemelse zegeningen.  Wij hebben de vertroostingen van de Geest als onderpand van onze erfenis en als erfgenamen van de eeuwige vreugde genieten wij nu al van de voorsmaak van onze erfenis. Wij zien de stralen van het vreugdelicht, die onze eeuwige zonsopgang aankondigen. Onze schatten liggen aan de overzijde van de zee; onze stad, die fundamenten heeft, ligt aan de overkant van de rivier; stralen van heerlijkheid verblijden ons hart en zij moedigen ons aan om verder te gaan. Het is absoluut waar wat er van ons gezegd kan worden: ‘Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals U? U bent een volk dat door de HEERE verlost is!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend