25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wees tevreden met uw plaats

Hij verkiest voor ons onze erfenis. Psalm 47:5

Uw plaats de juiste plaats

Gelovige, als uw erfenis klein is, moet u tevreden zijn met uw aardse deel, want u kunt er zeker van zijn dat die het beste voor uis. Uw lot is met wijsheid bepaald en voor u is de beste en veiligste situatie uitgekozen. Een groot schip moet de rivier opvaren en midden in de stroom ligt een zandbank. Als iemand zou vragen: ‘Waarom stuurt de schipper het vaartuig door het diepste gedeelte van de vaargeul en wijkt hij zoveel af van de rechte koers?’ dan zou het antwoord luiden: ‘Omdat ik, als ik de diepe vaargeul niet op zou zoeken, mijn schip helemaal niet in de haven zou krijgen.’

Als uw goddelijke Schipper u niet door de diepte van beproevingen zou sturen waar de golven van problemen elkaar snel opvolgen, zou het wel eens kunnen dat u aan de grond zou lopen en schipbreuk zou lijden. Sommige planten sterven als ze te veel zonlicht krijgen. Misschien bent u wel op een plaats geplant waar u maar weinig licht krijgt, maar u bent daar geplaatst door de liefdevolle Tuinman, omdat u alleen op die plaats goede vruchten oplevert. Onthoud dit: als een andere plaats beter voor u geweest zou zijn dan de plaats waar u zich nu bevindt, dan had God u in Zijn liefde daar geplaatst.

Wees tevreden

U bent door God in de meest geschikte omgeving gezet en als u zelf uw lot zou kunnen bepalen, zou u spoedig uitroepen: ‘Heere, kiest U mijn erfenis voor mij, want door mijn eigenzinnigheid wordt ik door vele smarten doorboord.’ Wees tevreden met wat u heeft, omdat de Heere alles doet medewerken ten goede. Neem dagelijks uw eigen kruis op; het is de last die het beste bij uw schouders past en het zal blijken dat het geschikt is om u in alle woord en werk te volmaken tot eer van God. Buig, eigen ik en hoogmoedig ongeduld! Het is niet aan u om te kiezen, maar alleen de Heere der Liefde kiest!

’k Weet dat mij rampen zullen treffen;
Toch vrees ik voor geen kwaad,
Zo slechts ’t geloof aan Uwe liefde
Mij nimmermeer verlaat.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend