23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wees niet bang voor mensen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen.  Psalm 112 vers 7

Christen, wees niet bang als er een kwaad gerucht op je af komt, want als jij je hierdoor terneer laat slaan, wat doe je dan anders dan de andere mensen? Andere mensen hebben jouw God niet, tot Wie zij de toevlucht kunnen nemen. Zij hebben Zijn trouw nooit ondervonden zoals jij, en het is daarom geen wonder dat zij zich benauwd voelen door deze angst en vrees. Maar jij belijdt toch dat je een andere geest hebt? Je bent wedergeboren tot een levende hoop, en je hart leeft in de hemel, en niet in de dingen van deze aarde. Als je medemensen jou dan in je verdriet terneer zien zitten, wat betekent de genade die je hebt ontvangen, dan? Waar is de waardigheid van de nieuwe natuur dan te vinden? Als jij net zo vastgegrepen wordt door angst, zul je in dezelfde zonde vervallen die voor anderen in deze beproevingen zo gewoon zijn. Als het kwaad gerucht dichter bij de goddelozen komt, worden zij opstandig tegenover God; zij mopperen en denken dat God hen hard behandelt. Wil jij in dezelfde zonde vervallen? Wil je de Heere verbitteren, net zoals zij doen? Onbekeerde mensen nemen hun toevlucht vaak tot de verkeerde middelen, om aan hun moeilijkheden te ontkomen. Je kunt er zeker van zijn dat jij hetzelfde zult doen als je je aan je verdriet overgeeft. Vertrouw op de Heere en verwacht Hem met lijdzaamheid. Het is het verstandigste wat je kunt doen, net zoals Mozes deed bij de Rode Zee: ‘Houd stand, zie het heil van de Heere!’ Want als je ruimte geeft aan je angst, zul je niet bekwaam zijn om de moeilijkheden met een kalm gemoed tegemoet te gaan en je zult geen kracht hebben om je plicht uit te oefenen. Hoe kun je God verheerlijken als je niet moedig verder gaat? Meer dan eens hebben gelovigen Gods lof op de brandstapels gezongen; zal jouw twijfel de Allerhoogste verheerlijken? Het lijkt wel of je geen Helper hebt! Grijp dan weer moed, en bouw in onwankelbaar vertrouwen op de trouw van jouw Verbondsgod. ‘Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend