Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

30 maart | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den Heere. KLaagliederen 3:40

De vrouw, die haar afwezige echtgenoot tederlijk bemint, verlangt naar zijn terugkeer: een lange scheiding van hem is voor haar een toestand van slechts ten halve te leven; evenzo is het met de zielen van hen die de Heiland liefhebben; zij moeten Zijn aangezicht zien, zij kunnen het niet dragen, dat Hij verre zou zijn op de bergen en geen gemeenschap meer met hen houden. Een blik van verwijt, een opgeheven vinger, zijn smartelijk voor liefhebbende kinderen, die vrezen hun tedere vader te beledigen, en alleen gelukkig zijn met zijn glimlach. Geliefde, zo was het eens met u. Een schriftwoord, een bedreiging, een aanraking met de staf van de beproeving, en gij vielt uw Vader te voet, uitroepende: “Waarom twist Gij met mij?” Is het nog zo? Of vergenoegt gij u Jezus van verre te volgen? Hebt gij er rust bij, als uw gemeenschap met Christus gestoord wordt? Kunt gij het dragen, dat uw Geliefde een andere weg gaat dan gij, omdat gij een andere weg kiest dan Hij? Hebben uw zonden scheiding gemaakt tussen uw God en u, en heeft uw hart daar rust bij? O, laat mij u met liefde waarschuwen, want het is een bedroevende zaak, wanneer wij tevreden kunnen leven, zonder steeds des Heeren aangezicht te zien. Weinig liefde voor onze stervende Heiland, weinig vreugde in onze dierbare Jezus, weinig gemeenschap met de Geliefde—laat ons trachten te gevoelen, terwijl gij treurt over de hardheid van uw hart. Maar laat het bij treuren niet blijven! Gedenk waar gij het eerst redding ontving. Ga rechtstreeks tot het kruis. Daar en daar alleen kan uw geest weer levend gemaakt worden. Het maakt niet uit, hoe hard, hoe ongevoelig, hoe dood wij geworden zijn, laat ons wederkeren in onze lompen, onze armoede en de onreinheid van onze natuur. Laat ons het kruis omklemmen, opzien in die kwijnende ogen, en ons baden in die fontein met bloed: dit zal ons wederbrengen tot onze eerste liefde, dit zal ons teruggeven de eenvoud van ons geloof en de tederheid van ons hart.

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.