Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

16 mei | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

En hij zeide: Zo zegt de Heere: Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere: Gijlieden zult geen wind zien, en gij zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee, en uw beesten. 2 Koningen 3:16,17

De legers van de drie koningen vergingen door gebrek aan water; God was op het punt het te geven, en in deze woorden kondigde de profeet de komende zegen aan. Hier was een toestand, waar menselijke hulp onmogelijk was: al de dappere mannen konden geen druppel water uit de hemel, noch uit de bronnen van de aarde voortbrengen. Zo is Gods volk dikwijls ten einde raad; zij zien de ijdelheid van het schepsel en leren uit ondervinding waar hun hulp te vinden is. Toch moest het volk, in het geloof, zich voor het ontvangen van de goddelijke zegen voorbereiden; zij moesten de grachten graven die het kostbare vocht zouden bevatten. De kerk moet door haar verschillende werkzaamheden, pogingen en gebeden, zich voorbereiden op het ontvangen van een zegen; zij moet de kanalen maken en de Heere zal ze vullen. Dit moet in het geloof gedaan worden, in de volle verzekerdheid, dat de zegen haast komen zal. Weldra werd de begeerde weldaad op een zonderlinge wijze gegeven. Het was niet als bij Elia, toen de regen uit de wolken stroomde, maar op een stille, geheimzinnige wijze werden de grachten gevuld. De Heere heeft zijn vrijmachtige wijze van doen: Hij is niet, zoals wij, aan wijze en tijd gebonden, maar doet zoals Hij wil onder de kinderen der mensen. Ons betaamt het, dankbaar van Hem aan te nemen, en niet Hem te willen voorschrijven. Wij moeten ook de merkwaardige overvloed der gave opmerken: er was genoeg voor allen. En zo is het met de zegeningen van het Evangelie; in al de behoeften van de gemeente en van de gehele kerk zal, door de goddelijke almacht, op het gebed worden voorzien en, boven dit alles, zal een spoedige overwinning aan de legerscharen des Heren geschonken worden. Wat doe ik voor Jezus? Welke grachten worden door mij gegraven? O Heere! maak mij bereid om de zegeningen te ontvangen, die Gij wilt schenken. 

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.