Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Voor iedere avond

14 mei | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Jesaja 40:11

Wie is Hij, van Wie zulke vriendelijke woorden gezegd worden? Het is de Goede Herder. Waarom draagt Hij de lammeren in zijn schoot? Omdat Hij medelijdend is, en elke zwakheid terstond zijn hart vertedert. De zuchten, de onwetendheid, de zwakheid van de kleinen van zijn kudde wekken zijn mededogen op. Het is zijn ambt, als de getrouwe Hogepriester op het zwakke acht te geven. Daarenboven, Hij kocht ze met zijn bloed, zij zijn Zijn eigendom; Hij moet en zal zorg dragen voor hetgeen Hij zo duur heeft betaald. Ook is Hij verantwoordelijk voor ieder lam, daar Hij zich bij verdrag verbonden heeft er geen van te verliezen. Zij maken bovendien een deel uit van zijn heerlijkheid en zijn beloning. Maar hoe moeten wij de uitdrukking: “Hij zal ze dragen,” verstaan? Somtijds draagt Hij ze, door niet toe te laten dat hun veel beproeving wedervaart. De Voorzienigheid handelt zachtkens met hen. Dikwijls worden zij “gedragen”, door met een buitengewone mate van liefde vervuld te worden, zodat zij kunnen dulden en standvastig blijven. Hun kennis mag niet diep zijn, zij hebben grote vreugde door hetgeen zij weten. Menigmaal draagt Hij ze, door hun een zeer eenvoudig geloof te schenken, dat de belofte aanneemt, juist zoals zij geschreven staat, en vertrouwend met elk bezwaar terstond tot Jezus gaat. De eenvoudigheid van hun geloof schenkt hun een buitengewone moed, die hen boven de wereld verheft. “Hij draagt de lammeren in zijn schoot.” Dit is grenzenloze liefde. Zou Hij ze in zijn schoot nemen, indien Hij ze niet meer beminde? Dit is innige gemeenschap: zij zijn zo nabij als dit maar enigszins mogelijk is. Dit is heilige gemeenzaamheid: er zijn kostelijke liefdebetuigingen tussen Christus en zijn zwakke volgelingen. Hier is volkomen veiligheid: wie hen daar zou willen schaden, zou eerst de Herder moeten wonden. Hier is volmaakte rust en zalige vertroosting. Wij zijn zeker niet genoeg doordrongen van de oneindige liefde van Jezus! 

Dag gemist? Bekijk hier het hele Dagboek.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.