23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verzadigd uit overvloed

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Uw voetstappen druipen van overvloed. Psalm 65 vers 12

Veel van de wegen van de Heere druipen van overvloed, maar dit geldt wel in het bijzonder voor de weg van het gebed. De gelovige die veel in de binnenkamer verblijft, zal niet hoeven klagen: ‘Ik kwijn weg!’ Zielen die gebrek lijden, leven ver van de genadetroon. Zij worden als verschroeide akkers in tijden van droogte. Wie veel met God in het gebed worstelt, is er zeker van dat hij sterk zal worden in het geloof. De plaats die het dichtst bij de poort van de hemel is, is de genadetroon. Als je veel tijd in eenzaamheid doorbrengt, zul je veel verzekering ontvangen. Als je weinig tijd met Jezus doorbrengt, zal je godsdienst oppervlakkig zijn, en door veel angsten en twijfels worden bestormd. Omdat de zielsverrijkende weg van het gebed voor de allerzwakste heilige open staat, omdat er geen bekwaamheden gevraagd worden, omdat je er toe uitgenodigd wordt om te komen, wees daarom ijverig om God vaak in de eenzaamheid te dienen. Ga veel op je knieën, want op die manier liet Elia de regen op de velden van het uitgehongerde Israël neerdalen. Er is nog een andere weg die van overvloed druipt voor hen die hem bewandelen. Het is de weg van de verborgen gemeenschap met Jezus. O, wat een vreugde wordt op deze weg beleefd. De aarde heeft geen woorden om de heilige rust uit te drukken van een ziel die aan de boezem van Jezus rust. Er zijn maar weinig Christenen die deze zaligheid kennen. Zij leven in de valleien en beklimmen de top van de Nebo zelden. Zij leven in de voorhof en treden het heilige niet binnen. Zij maken geen gebruik van de voorrechten van het priesterdom. Zij bezien het offer vanuit de verte, maar zij eten er niet van, en daarom genieten zij ook niet van de overvloed van het brandoffer. Lieve vriend of vriendin, zet je voor altijd neer onder de schaduw van Jezus; kom naar deze palmboom en grijp zijn takken vast. Laat je Beminde voor jou zijn als een appelboom tussen de bomen van het woud, en je zult verzadigd worden met merg en overvloed.
O Jezus, bezoek ons met Uw heil!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend