23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De droom van Farao


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de zeven koeien die mooi van uiterlijk en vet waren, op. Genesis 41:4

De droom van Farao is al vaak mijn levenservaring geweest. De dagen waarin ik traag was, hebben bedorven wat ik in tijden waarin ik ijverig werkte, verricht had. De tijden waarin ik koud was, hebben de vloed van de uren waarin ik vol vuur werkte, bevroren; en mijn vlagen van wereldsgezindheid hebben mij verhinderd om in het geestelijke leven vooruit te komen. Ik moet uitkijken voor magere gebeden, magere lofprijzingen en een magere opvatting van wat mijn plicht is. Zij verslinden namelijk het vet van mijn troost en vrede! Als ik niet voortdurend bid, en het gebed – al is het maar even – achterwege laat, verlies ik alle geestelijke zegen die ik eerder ontvangen had. Als ik geen verse toevoer vanuit de hemel krijg, zal het oude koren in mijn graanschuur door de hongersnood, die in mijn ziel heerst, verteerd worden.  Als de rupsen van onverschilligheid, de kevers van wereldsgezindheid en de wormen van gemakzucht mijn hart verwoesten, heb ik niets aan de vruchten die ik vroeger droeg. Wat moet mijn verlangen om geen magere dagen of ongezegende uren te beleven, groot zijn! Als ik elke dag even vurig op weg zou zijn naar het door mij gewenste doel, zou ik het snel bereiken; maar achteruitgang in de genade is er de reden van dat ik nog zo ver van de prijs van mijn roeping af ben. De enige manier om elke dag overvloedig te leven, is door iedere dag gebruik te maken van de grazige weiden en te leven in gemeenschap met de Heere. Waarom zou ieder jaar niet rijker kunnen zijn dan het vorige, met meer liefde, ijver en blijdschap? Ik ben dichter bij de hemelse heuvels gekomen; ik heb meer geleerd van mijn Heere, en moet dus meer op Hem lijken! O Heere, houd mij ver van de ellende van magerheid in mijn ziel. Laat mij gevoed worden in Uw huis, zodat ik Uw Naam mag loven!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend