24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vrees God Alleen

“Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.” Hebreeën 13: 6

Omdat God je nooit zal begeven of verlaten, kun jij je tevreden stellen met de dingen die je hebt. Omdat de HEERE voor je is, heb je altijd een vriend, een schat en een woonplaats. Met deze zekerheid kun jij je vrij en onafhankelijk voelen van mensen. Onder zo’n hoge bescherming voel je geen verlegenheid om voor je medemensen weg te kruipen en om hen toestemming te vragen om je leven het jouwe te noemen; Maar wat je zegt, zeg je in alle vrijmoedigheid en je trotseert tegenspraak. Hij die God vreest, heeft niets te vrezen. Je zou zo’n ontzag voor de levende Heere moeten hebben ​​dat alle bedreigingen die door de trotste vervolger kunnen worden gebruikt, niet meer effect op je heeft dan het fluiten van de wind. De mensen in deze tegenwoordige tijd kunnen niet meer zo veel tegen ons beginnen als in de tijd toen de apostel het vers schreef dat boven deze pagina staat. Brandstapels en pijnbanken zijn uit de tijd. De machtige Paus kan de pelgrims nu niet meer verbranden. Als de volgelingen van valse leraren het met grove bespotting en verachting proberen, verwonder je dan niet, want de mensen van deze wereld kunnen het hemelse zaad niet liefhebben. Wat dan? We moeten de verachting van de wereld dragen. Het zal je botten heus niet breken. God die ons helpt, maakt ons dapper; En als de wereld tekeergaat, laat haar dan maar tekeergaan, maar laat je er zeker niet bang door maken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend