24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verfrist door het levende water van God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Jesaja 44 vers 3

Als een gelovige in een sombere toestand is, probeert hij zichzelf vaak met duistere angsten te straffen. Hij denkt dat hij zichzelf daarmee weer kan verhogen. Maar dit is niet de weg om uit het stof te komen. Het is juist een manier om erin te blijven liggen. Wie twijfelt met als doel om de genade daardoor groter te laten worden, doet hetzelfde als iemand die kettingen aan de vleugels van een arend vastmaakt, om hem te laten opstijgen. Niet de Wet, maar het Evangelie verlost de zoekende ziel. En in het leven van het geloof dat daar op volgt, is het steeds weer de vrijheid van het Evangelie die de bezwijkende gelovige versterkt. Slaafse vrees brengt een afgedwaalde niet bij God terug, maar de zachte nodiging van de liefde brengt hem bij het hart van Jezus. Is jouw ziel vanmorgen dorstig? Verlang je naar de levende God? Ben je ongelukkig omdat je Hem niet kunt vinden, en omdat Hij de vreugde van je hart is? Ben je de blijdschap in het geloven verloren? Wees je dan bewust van het feit dat je even dor bent als uitgedroogde grond. Je brengt de vruchten die God terecht van jou verwacht, niet voort. Je bent in de Kerk en in de wereld niet zo nuttig als je hart het zou willen. Maar dan is juist dit een belofte die jij nodig hebt: ‘Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.’ Je zult de genade ontvangen die je nodig hebt. Zij zal helemaal aan je behoeften voldoen. Water verfrist de dorstige; je zult verfrist worden en je verlangens zullen vervuld worden. Water brengt het slapende plantenleven weer tot leven. Jouw leven zal opgewekt worden door nieuwe genade. Water laat de knoppen zwellen en de vruchten rijpen; je zult de genade ontvangen die je vruchtbaar maakt. Elke volmaakte gave van Gods genade zul je ten volle genieten. Al de schatten van de Goddelijke genade zul je in overvloed ontvangen. Je zult er als het ware mee overstroomd worden. Zoals de weilanden soms overstroomd worden door de rivieren en de velden in vijvers veranderen, zo zal het ook met jou zijn. Het dorstige land zal worden tot waterbronnen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend