25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Troost van de Heilige Geest

“De Trooster, de Heilige Geest.” Johannes 14:26

De Heilige Geest verblijdt, versterkt, en richt de gevallene op.

Deze tijd is in het bijzonder de tijd van de werking van de Heilige Geest. Jezus schenkt ons niet Zijn persoonlijke tegenwoordigheid, zoals Hij dat in de toekomst zal doen, maar de inwoning en blijvende nabijheid van de Heilige Geest, die nog steeds de Trooster van de gemeente is. Het is Zijn werk om de harten van Gods kinderen te vertroosten. Hij overtuigt van zonde; Hij verlicht en onderwijst; maar het voornaamste gedeelte van Zijn werk bestaat hieruit, dat Hij het hart van de vernieuwde mensen verblijdt, de zwakken versterkt, en de nedergebogen mens opricht.

Hij doet dit, door hen met Jezus bekend te maken. De Heilige Geest vertroost, maar Jezus is de troost. Als wij dit beeld mogen gebruiken, de Heilige Geest is de arts, maar Jezus het geneesmiddel. Hij heelt de wonden, maar door ze te bedekken met de zalving van Christus’ naam en genade. Hij neemt niet van zichzelf, maar van Christus. Als wij de Heilige Geest de Griekse naam Parakleet geven, zoals soms wordt gedaan, dan geven we de Heere Jezus de naam van Paraclesis.

Vertrouw op Hem, en Hij zal u zeker vertroosten.

Als de een de Trooster is, is de andere de Troost. Waarom zou de Christen bij zo’n rijke voorraad voor al zijn behoeften, droevig en twijfelmoedig zijn? De Heilige Geest heeft zich genadig verbonden om uw Trooster te zijn. Gelooft u, o zwakke en bevende gelovige, dat Hij in deze heilige taak tekort zal schieten?  Kunt u veronderstellen, dat Hij iets heeft ondernomen, wat Hij niet kan of wil volbrengen?

Als het Zijn werk is om u te sterken en te troosten, denkt u dan, dat Hij dit zal vergeten, of tekort zal komen in de bediening van de liefde, die Hij aan u te vervullen heeft? Nee, koester zulke gedachten toch niet van de goede en gezegende Geest, van wie de naam Trooster is. Het is Zijn verlangen om vreugdeolie voor rouw, en het gewaad van de lof te geven voor een vermoeide geest. Vertrouw op Hem, en Hij zal u zeker vertroosten, totdat het klaaghuis voor eeuwig gesloten is, en het bruiloftsfeest is begonnen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend