Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Een tweede student is aangenomen door C. H. Spurgeon en de Pastor’s College wordt opgericht.

Het Pastors College is door Spurgeon opgericht en in 1857 geopend, het college leidde predikanten op. Spurgeon sprak over zijn College als zijn “eerstgeborene en meest geliefde”. “Dit is mijn levenswerk, waartoe ik geloof dat God mij geroepen heeft,” zei hij eens, “en daarom moet ik dit doen. Ik ben geroepen om zelf het evangelie te prediken en anderen op te leiden om het te doen, het is mijn levenswerk en doel”. Spurgeon introduceerde een nieuwe directheid in de prediking, en gaf dat door aan zijn studenten. Hij leerde hen om duidelijk te spreken en te verwoorden. Aanvankelijk kwamen enkele studenten — geestelijke kinderen van Spurgeon — bij hem aan huis om les te ontvangen in bijbelstudie, praktische theologie en homiletiek. Nadat the Tabernacle in gebruik was genomen, werden de colleges in de daarbij behorende benedenzalen gegeven. Intussen was het aantal studenten opgelopen tot enige tientallen en werd er les gegeven door vier docenten. Kenmerkend voor Spurgeons opstelling tegenover de doop is het feit dat hij een voorstander van de kinderdoop aanstelde tot rector van het College. Het doel van de opleiding noemt Spurgeon: „De eer en verheerlijking van God door de prediking van het Evangelie”. Lieden die hem verweten, dat hij een dominees-fabriek gebouwd had, wierp hij tegen: “Het denkbeeld is niet bij ons opgekomen dat wij predikers zouden maken; wij begeerden slechts hen te helpen die door God reeds geroepen waren. Daarom hebben wij als grondslag de voorwaarde gesteld dat iemand reeds ongeveer twee jaren als prediker gearbeid moet hebben met enigerlei zegel op zijn dienstwerk, voordat hij bij ons toegelaten kan worden… Wij verlangen geen mannen die door onze professoren tot geleerden gemaakt worden, maar mannen die door de Heere verordineerd zijn om prediker te zijn”. Op de foto ziet u de vier docenten van het Pastor College.

Charles Haddon Spurgeon

1834 - 1892 Was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie. Belangrijke onderwerpen uit zijn prediking waren de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte.

Archief

Selecteer een zoekfilter
Zoek in titel
Zoek in inhoud

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.