22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Terugkijken, en vooruitkijken

‘Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de Heere ben;.’ Ezechiël 16:60

Terugkijken, en vooruitkijkenOndanks onze zonden is de HEERE nog steeds trouw in Zijn liefde voor ons. Hij kijkt terug. Let er op hoe Hij aan vroeger dagen denkt, toen Hij ons in een verbond met Zichzelf nam en we onszelf overgaven aan Hem. Wat waren dat gelukkige dagen! De Heere verwijt ​​ons onze onoprechtheid niet. Nee, Hij kijkt eerder op Zijn verbond met ons dan naar ons verbond met Hem. Er was in ieder geval geen hypocrisie aan Zijn kant van dat heilige verbond. Hoe genadig is de HEERE, om zo in liefde terug te kijken! Hij ziet ook vooruit. Hij is vastbesloten om het verbond niet te laten falen. Als ik me er niet aan hou, doet Hij het. Hij verklaart plechtig: ‘ Ik zal Mijn verbond met u oprichten.’ Hij zal Zijn beloftes niet terugtrekken. Geprezen zij Zijn naam. Hij ziet het heilige zegel, “het bloed van het eeuwige verbond”, en Hij denkt aan onze zekerheid, in Wie Hij dat verbond heeft bekrachtigd, en dat is in Zijn eigen dierbare Zoon; En daarom houdt Hij Zich aan Zijn verbondverbintenis. “Hij blijft trouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” O HEERE, leg dit kostbare woord op mijn hart, en wilt U mij daar dan vandaag mee voeden!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend