23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Spurgeon over opwekking en spektakel


Opwekking en spektakel

‘De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God.’Jesaja 52:10

Verder lezen: 1 Korinthe 14:26-40

Bij de oude opwekkingen in Amerika, zo’n honderd jaar geleden, gewoonlijk ‘het grote ontwaken’ genoemd, deden zich veel vreemde dingen voor, zoals voortdurende schreeuwen en gillen en kloppen en krampachtige zenuwtrekken tijdens de diensten.

Dat kunnen we niet het werk van de Geest noemen. Zelfs de opwekking van de grote Whitefield in Cambuslang, een van de grootste en meest opmerkelijke opwekkingen die er ooit waren, ging vergezeld van sommige dingen die we alleen maar als bijgelovig spektakel kunnen beschouwen. De mensen waren zo opgewonden dat ze niet wisten wat ze deden. Welnu, als u bij welke opwekking dan ook dit soort vreemde lichamelijke verschijnselen ziet, maak dan altijd onderscheid tussen verschillende dingen. De Heilige Geest werkt in op de geest, en niet op die manier op het lichaam. Het is niet Gods wil dat zulke dingen de gang van zaken een slechte naam zou bezorgen. Ik geloof dat zulke dingen het gevolg zijn van duivelse kwaadwilligheid. De duivel ziet dat er veel goeds bij is. ‘Welnu’, zegt hij,

‘ik zal het allemaal bederven. Ik zal mijn duivelse aard tonen en een wereld van onheil aanrichten. Er worden zielen bekeerd. Ik zal ze zo opgewonden maken dat ze belachelijke dingen doen en dan zal het allemaal veracht worden.’

Als u een van deze vreemde dingen ziet gebeuren, kijk dan uit. Dat is de oude bezigheid van Apollyon, die het werk probeert te verderven. Roei deze grillen zo spoedig als u kunt uit, want waar de Geest werkt, werkt Hij nooit tegen Zijn eigen voorschrift in en Zijn voorschrift is: ‘Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.’ Het is voor mensen niet fatsoenlijk of ordelijk om tijdens de preek te dansen, te jammeren of te gillen terwijl hun het evangelie gepredikt wordt. Daarom is het volstrekt niet het werk van de Geest, maar zuiver menselijke opwinding.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend