23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet. Jeremia 33 vers 3

Deze woorden worden op verschillende manieren vertaald. Er is een vertaling die zegt: ‘Ik zal u grote en sterke dingen bekend maken.’ Een andere vertaling zegt: ‘grote en verborgen dingen’.
Er zijn in de christelijke ervaring zeker verborgen en bijzondere dingen. Elke ontwikkeling in het geestelijke leven is niet even gemakkelijk te bereiken. Er zijn de gewone vormen en gevoelens van berouw, geloof, blijdschap en hoop, die door al Gods kinderen gedeeld worden, maar er is nog een diepere gemeenschap met Christus, die niet algemeen gedeeld wordt door alle gelovigen.
Wij hebben niet allemaal het voorrecht van Johannes om te mogen rusten op de borst van de Heere Jezus; ook niet dat van Paulus, die in de derde hemel opgenomen werd. Er zijn trappen in de kennis van de dingen van God. God alleen kan ons erheen leiden; maar de wagen waarin Hij ons opneemt, en de vurige paarden, waardoor deze wagen wordt getrokken, wordt gevormd door krachtige gebeden. Het krachtige gebed overwint de God van de genade. ‘In de moederschoot pakte Jakob zijn broer bij de hielen; in zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade.’ Een krachtig gebed leidt een christen op de Karmel, en het stelt hem in staat om de hemel met wolken van zegen en de aarde met stromen van genade te bedekken. Een krachtig gebed leidt een christen op de hoogte van Pisga, en laat hem het beloofde land zien. Het laat ons de Thabor beklimmen en verandert ons van gedaante, totdat wij op onze Heere gaan lijken. Als jij ook hoger wilt klimmen in jouw christelijke ervaring, zie dan op de Rots, en kijk met het oog van het geloof door het raam van het volhardende gebed. Als jij het raam aan jouw kant opent, zal het aan de andere kant niet dicht gedaan worden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend