23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Niet alleen Belijden maar ook bezitten – C.H. Spurgeon

“Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft..” Mattheüs 13:12

Niet alleen BelijdenAls de HEERE veel genade aan een man heeft gegeven, zal Hij hem nog meer geven. Een klein beetje geloof is als een nestei; Er zal meer geloof bijkomen. Maar dan mag het geen schijngeloof zijn, maar echt en waar. Wat een noodzaak ligt er op ons om in de godsdienst met zekerheid te werk te gaan en niet te veel te belijden terwijl we niets bezitten! Want op één van deze dagen zal heel deze belijdenis van ons worden genomen, als dat alles is wat we hebben. Het dreigende is net zo waar als de belofte. Gezegend zij de HEERE, want het is Zijn weg, dat wanneer Hij ooit een begin gemaakt heeft om dan ook de genade van Zijn Geest te geven. Totdat hij, die maar weinig heeft, maar toch echt dat kleine had, overvloedigheid zal hebben. Oh, die overvloed! Overvloed van genade is een zaak die gezocht moet worden. Het zou goed zijn om veel te weten maar het is beter om veel lief te hebben. Het zou heerlijk zijn om veel vaardigheid te hebben om God te dienen, maar het is nog beter om veel geloof te hebben om op de HEERE te vertrouwen voor vaardigheid in alle dingen. Heere, aangezien U mij een zintuig hebt gegeven om mijn zonden te zien, verdiep mijn haat voor het kwaad. Aangezien U ervoor gezorgd hebt dat ik op Jezus vertrouw, vermeerder mijn geloof tot de volle zekerheid. Aangezien U ervoor gezorgd heb dat ik U liefheb, wilt U mij dan ook geven dat ik meegevoerd word door een vurige genegenheid voor U!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend