23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Door Goddelijk voedsel zul je leven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De bomen van de HEERE worden verzadigd.  Psalm 104 vers 16

Zonder sap kan een boom niet bloeien, en zelfs niet bestaan. Zo is het ook met een Christen. Om Christen te zijn, moet er levenskracht zijn. Er moet leven zijn; er moet een beginsel van leven zijn dat door de Heilige Geest is ingeplant, anders is het niet mogelijk om een boom van de HEERE te zijn. Het is niet genoeg om de naam van Christus te dragen; wij moeten vervuld worden met de Geest van God. Dit Goddelijke leven is een geheimenis. In de natuur begrijpen wij de kringloop van de sappen niet. Wij kunnen niet bevatten waardoor het vocht in de bomen omhoog gestuwd wordt en weer neerdaalt. Zo is het Goddelijke leven in ons evengoed een heilig geheim. De wedergeboorte wordt door de Heilige Geest bewerkt. Deze Geest daalt in de mens neer en wordt zijn leven, zijn alles. Dit leven wordt gevoed met het lichaam en bloed van Christus. Het wordt door Goddelijk voedsel onderhouden; maar wie kan verklaren waar het vandaan komt en waar het heengaat? Wat is dit een gebeuren vol geheimen! In het rijk van de natuur kunnen wij de wortels niet zien, die onder de grond naar mineralen en sappen zoeken; wij zien niet hoe de voedingsstoffen in plantaardige bestanddelen veranderen; het gebeurt in het donker. Christus is onze wortel, en ons leven is in Hem verborgen. De wortel van het Christelijke leven is even verborgen als het leven zelf. Maar het sap is wel voortdurend werkzaam. Het Goddelijke leven is altijd krachtig. Het draagt niet altijd vruchten, maar het werkt inwendig wel. De verschillende genadegaven van de Christen zijn niet altijd in werking, maar het leven klopt onophoudelijk in hem. Hij werkt niet altijd voor God, maar zijn hart leeft wel altijd door Hem. Aan een boom kun je zien dat hij leeft als er bladeren en vruchten aan zijn takken komen. Zo wordt de genade bij een echte Christen zichtbaar in zijn leven en wandel. Als je met hem spreekt, kan hij niet anders dan over Jezus spreken. Als je naar hem kijkt, zul je aan hem zien dat hij met Jezus geweest is. Hij heeft zoveel levenssappen, dat zijn gedrag en zijn gesprekken er mee gevuld zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend