23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

In de wereld zul je verdrukking hebben


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

In de wereld zult u verdrukking hebben. Johannes 16:33

Wil je weten wat de reden hiervan is? Kijk dan maar eens naar boven, naar je hemelse Vader; zie eens hoe rein en heilig Hij is. Je weet toch dat je eens aan Hem gelijk zult zijn? Denk je dat het makkelijk is om aan Hem gelijk te worden? Is het niet zo dat je heel veel zuivering nodig zult hebben in de smeltkroes van de ellende voor het zover is? Zou het makkelijk zijn om bevrijd te worden van je verdorvenheid en volmaakt te worden zoals je Vader in de hemel volmaakt is?
Kijk nadat je naar boven gekeken hebt, ook eens naar beneden. Weet je welke vijanden je onder je voeten hebt? Eens was je een onderdaan van satan; en er is geen enkele koning die zijn onderdanen vrijwillig afstaat. Denk je dat satan jou met rust zal laten? Nee! Hij zal je steeds opzoeken. ‘De duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ Als christen moet je de beproeving dus verwachten. Kijk, nadat je naar boven en beneden gekeken hebt, vervolgens ook eens om je heen. Waar bevind jij je? Je bent in het land van een vijand; je bent een vreemdeling en bijwoner. De wereld is jouw vriendin niet. En als zij dat wel is, ben jij Gods vriend niet, want een vriend van de wereld is een vijand van God. Wees ervan overtuigd dat je overal vijanden zult aantreffen. Terwijl je slaapt, moet je eraan denken dat je rust op het slagveld, en verwacht, terwijl je onderweg bent, in elke heg een hinderlaag te kunnen aantreffen. Men zegt dat muskieten de vreemdelingen meer steken dan de inlanders, en zo zullen Gods kinderen de meeste moeilijkheden ervaren. Kijk tenslotte ook nog in je eigen hart, en let eens goed op wat je daar aantreft. De zonde en het eigen ik bevinden zich daar nog. Al zou je geen duivel hebben die achter je aanzat, al zou je geen vijanden hebben om je te bestrijden en geen wereld die je kon verstrikken, dan nog zou je in jezelf genoeg kwaad ontdekken dat je verdrietig en diep bedroefd zou maken. ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ Verwacht de beproeving, maar wanhoop niet! God is met je om je te helpen en je te ondersteunen. Hij zal je in je benauwdheid bijstaan en Hij zal je er uit trekken.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend