22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hongeren en dorsten naar Gods nabijheid

Zeg mij aan… waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in de middag. Hooglied 1:7

Deze woorden geven het verlangen te kennen van de gelovigen naar Christus, hun reikhalzen naar het tegenwoordig genot van de gemeenschap met Hem. “Waar weidt Gij de kudde?” In uw huis? Ik zal er naar toe gaan, zodat ik U daar mag vinden. In het verborgen gebed? Dan zal ik bidden zonder ophouden. In het Woord? Dan zal ik het gaan lezen. In de verordeningen van uw huis? Dan zal ik daarin wandelen met heel mijn hart. Zeg mij waar Gij weidt, immers dáár, waar U als herder staat, wil ik als schaap neerliggen; want U alléén kunt in mijn behoeften voorzien. Ik kan niet tevreden zijn, als ik van U verwijderd ben. Mijn ziel hongert en dorst naar de verkwikking van Uw nabijheid. “Waar legert Gij de kudde in de middag?” immers ‘s morgens of ‘s middags, mijn enige rust zal zijn waar U en Uw beminde kudde is. De rust van mijn ziel is een rust uit genade geschonken, en die kan slechts in U gevonden worden. Waar is de schaduw van die rotssteen? Waarom zou ik daarin niet uitrusten? “waarom zou ik zijn als één die zich bedekt bij de kudden van uw metgezellen?” U hebt metgezellen; waarom zou ik er daar niet één van zijn? Satan zegt mij, dat ik onwaardig ben; maar dat ben ik altijd geweest, en toch hebt U mij reeds lang liefgehad; mijn onwaardigheid kan dus geen beletsel zijn in de weg van mijn gemeenschap met U. Het is waar, ik ben zwak in het geloof en geneigd om te vallen; maar juist omwille van mijn zwakheid is het zo nodig, dat ik altijd ben waar U de kudde weidt, zodat ik gesterkt en veilig bewaard wordt bij de stille wateren. Waarom zou ik mij afwenden? Daar is geen enkele reden voor, maar wel duizend redenen, waarom ik het zou nalaten, omdat Jezus mij wenkt, om te komen. Mocht Hij zich een weinig terugtrekken, het is slechts opdat ik Zijn bijzijn leer te waarderen. Nu ik bedroefd en verslagen ben over mijn verwijdering van Hem, zal Hij mij weer voeren naar de veilige schuilplaats, waar Hij de lammeren van Zijn kudde beschermt tegen de verzengende stralen van de felle middagzon. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend