22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het heil is van de HEERE!

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Het heil is van de HEERE! Jona 2 vers 9

De zaligheid is Gods werk. Hij alleen maakt onze ziel levend, en Hij alleen houdt het geestelijke leven van onze ziel in stand. Hij is de Alfa en de Omega. ‘Het heil is van de HEERE.’ Als ik trouw ben in het gebed, dan is het God, Die mij zo maakt; als ik genadegaven bezit, is het een geschenk van God; als ik volhard in het leiden van een nauwgezet leven, dan is het omdat Hij mij door Zijn hand ondersteunt. Ik doe niets voor mijn eigen behoud, behalve dat wat God eerst Zelf in mij gewerkt heeft. Alle goede dingen die ik heb, zijn van de Heere alleen. Mijn zonden zijn wel mijn eigendom, maar als ik goed handel, is dat helemaal uit God. Als ik een geestelijke vijand heb neergestoten, is het de kracht van de Heere, Die mijn arm sterk maakte. Als ik voor het oog van de mensen een leven leid dat aan God is toegewijd, dan ben ik dat niet, maar is het Christus, Die in mij leeft. Ben ik geheiligd, dan was het Gods Heilige Geest, Die mij heiligde. Ik heb mijzelf niet gereinigd. Als ik mij onthoud van de wereld, is het omdat God mij zover gebracht heeft. Als ik in kennis groei, is het omdat de grote Leermeester mij onderwijst. Al mijn sieraden werden door hemelse kunst gevormd. In God vond ik alles wat ik nodig heb, maar in mijzelf vind ik niets dan zonde en ellende. ‘Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil.’ Voed ik mij met het Woord? Het zou geen voedsel voor mij zijn, als de Heere het geen voedsel voor mijn ziel had gemaakt, en mij niet had geleerd om erdoor gevoed te worden. Leef ik van het manna dat uit de hemel neerdaalt? Het is Jezus Christus Zelf, Wiens lichaam ik eet en Wiens bloed ik drink. Ontvang ik voortdurend nieuwe kracht? Dan is het omdat mijn hulp van de hemelse heuvels komt. Zonder Jezus kan ik niets doen. Zoals de rank geen vruchten kan dragen, als zij niet in de Wijnstok blijft, zo kan ik ook geen vruchten dragen, als ik niet in Hem blijf. Moge ik vanmorgen in mijn binnenkamer leren wat Jona in de diepte van de zee geleerd heeft: Het heil is van de HEERE!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend