22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde begaan?

Heb ik de zonde tegen de Heilige Geest, de onvergeeflijke zonde begaan?

De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is zeer groot. Ezechiel 9:9 

Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1Johannes 1:7

Er zijn sommige zonden die een duivelse omvang van gedegradeerd vernuft vertonen, zonden waarvoor geldt dat het zondig is om erover te spreken en schandelijk om erover te denken. Maar merk hier op: ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.’ Er kunnen sommige zonden zijn waarover een mens niet kan spreken, maar er is geen zonde die het bloed van Christus niet kan wegwassen. Godslastering, hoe ontheiligend ook, wellust, hoe beestachtig ook, hebzucht, hoezeer deze ook tot diefstal en plundering mag leiden, het breken van Gods geboden, hoezeer dit ook losbandigheid heeft voortgebracht – al deze dingen kunnen door het bloed van Jezus Christus worden vergeven en weggewassen.

In heel de lange lijst van menselijke zonden, hoewel die zo lang mag zijn als de tijd duurt, staat maar één zonde die onvergeeflijk is (Mat. 12:31). Die ene zonde heeft niet één zondaar bedreven die in zichzelf een begeerte naar genade gevoelt, want als die zonde eenmaal bedreven is wordt de ziel verhard, dood en dichtgeschroeid en verlangt er daarna nooit meer naar om vrede met God te vinden.

Sidderende zondaar, daarom verkondig ik u dat hoe groot uw ongerechtigheid ook mag zijn, welke zonde in heel de lijst van misdaden u ook bedreven mag hebben, hoever u uw medemensen ook hebt overtroffen, hoewel u misschien Paulus en Maria Magdalena en ieder van de meest gruwelijke schuldigen in de zwarte wedloop van de zonden te boven bent gegaan, dat toch het bloed van Christus in staat is om uw zonden weg te wassen.

Let op, ik spreek niet licht over de zonde, die is uitzonderlijk groot! Maar ik spreek nog meer verheven over het bloed van Christus. Groot zijn uw zonden, het bloed van Christus is toch nog groter. Uw zonden zijn als grote bergen, maar het bloed van Christus is als de vloed van Noach; twintig ellen opwaarts zal dit bloed de overhand hebben en de top van de bergen van uw zonden zal bedekt worden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend