25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Getuig in alle omstandigheden van de Heere

En gij zult Mijn getuige zijn. Handelingen 1:8

Laat uw getuigenis uit vrees voor zwakke mensen nooit achterwege.

Om te leren hoe we onze taak als getuigen van Christus moeten vervullen, moeten we naar Zijn voorbeeld kijken. Hij getuigt altijd: bij de bron te Samaria, of in de tempel te Jeruzalem; bij het Meer van Genesareth, of op de top van de berg. Hij getuigt dag en nacht, zowel in Zijn machtige gebeden, die Hij tot God opzendt, als in Zijn dagelijks dienstbetoon. Hij getuigt onder alle omstandigheden; schriftgeleerden en farizeeërs kunnen Hem de mond niet snoeren; zelfs voor Pilatus legde Hij een goed getuigenis af. Hij getuigt zo duidelijk en helder dat het in niets tekort schiet. Christen, laat ook uw leven een duidelijk getuigenis zijn.

Wees als de beek waarin iedere steen op de bodem zichtbaar is; niet als een moddersloot waarvan u alleen het oppervlak kunt zien, maar helder en doorschijnend, zodat de liefde van uw hart voor God en mensen zichtbaar is. U hoeft niet te zeggen: ‘Ik ben eerlijk’, nee, wees eerlijk. Spreek niet niet van uw oprechtheid, maar wees oprecht. Dan zal uw getuigenis zo groot zijn dat de mensen het wel moeten zien. Laat uw getuigenis uit vrees voor zwakke mensen nooit achterwege. Uw lippen zijn door een kool van het altaar aangeraakt, laat ze dan ook spreken als door de hemel aangeraakte lippen. ‘Zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand des avonds niet af.’

Getuig en deins niet terug, ook al moet u lijden.

Let niet op de wolken en de wind, getuig voor de Heere tijdig en ontijdig en mocht het gebeuren dat u terwille van Christus en het Evangelie lijden moet verduren in welke vorm dan ook, deins dan niet terug, maar verheug u in de eer die u te beurt valt, omdat u waardig bevonden wordt met de Heere te lijden en verheug u ook hierin dat uw lijden, uw verliezen en de vervolging u in een positie zullen plaatsen waarin u nog met groter kracht voor Jezus Christus zult kunnen getuigen. Zie op uw grote voorbeeld en wordt vervuld met Zijn Geest. Bedenk dat, als uw getuigenis tot verheerlijking van uw Meester wil zijn, u veel onderwijs nodig heeft, veel ondersteuning, veel genade en veel nederigheid.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend