23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De ultieme Herder

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Israël diende om een vrouw. Hosea 12 vers 13

In zijn gesprek met Laban beschreef Jakob zijn eigen inspanningen als volgt: ‘Deze twintig jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien en uw geiten geen misdracht gehad en de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toe gebracht, ik moest ze zelf vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat ‘s nachts gestolen was. Het is zo met mij geweest: overdag werd ik gekweld door de hitte, ‘s nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week.’ Het leven van onze Heiland hier op aarde was nog moeilijker. Hij hield de wacht over Zijn schapen, tot Hij uiteindelijk kon zeggen: ‘Hen die U mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan.’ Zijn hoofd was vol dauw, en Zijn haarlokken vol druppels van de nacht. De slaap week van Zijn ogen, want Hij worstelde hele nachten in het gebed, voor het welzijn van Zijn volk. De ene nacht moest er voor Petrus gepleit worden, en de volgende nacht had een ander Zijn voorbede weer nodig. Geen enkele schaapherder heeft ooit zoveel te klagen gehad over de moeiten van zijn werk dan Jezus Christus had kunnen doen over de moeizame werkzaamheden, waardoor Hij Zijn bruid verworven heeft.

De berg in ’t nachtelijk uur getuigt
hoe in ’t gebed Gods Zoon Zich buigt;
en de eenzaamheid, hoe Hij, verzocht,
gestreden heeft en overmocht.

Het is een bijzonder beeld dat Laban al de schapen van Jakobs hand eiste. Als zij door wilde beesten verscheurd werden, moest Jakob ervoor boeten, en als er een schaap stierf, stond Jakob borg. Is het niet precies zo met het werk van Jezus als Borg van Zijn gemeente? Hij staat Borg voor alle gelovigen. Hij zal er voor zorgen dat zij allemaal veilig teruggebracht worden in de handen van Hem, Die hen aan Zijn zorg heeft toevertrouwd. Als je kijkt naar Jakob en zijn werkzaamheden, zul je daarin een beeld zien van Hem, van Wie geschreven staat: ‘Hij zal Zijn kudden weiden als een herder.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend