25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geen antwoord op het gebed.

“Doch Hij antwoordde haar niet een woord.” Mattheüs 15:23

Het gebed beproeft.

Oprechte bidders, die nog geen zegen ontvangen hebben, kunnen uit deze geschiedenis vertroosting putten. De Heiland gaf de zegen niet meteen, hoewel de vrouw een groot geloof had. Het was wel Zijn voornemen die te geven, maar Hij wachtte een poosje. “Hij antwoordde haar niet een woord.” Bad zij niet goed? Nooit werd er beter gebeden. Had zij dan geen hulp nodig? Ja, dringend noodzakelijk. Voelde zij die behoefte niet genoeg? Jawel, overvloedig zelfs. Meende zij het niet ernstig genoeg? Zeker wel, zonder twijfel. Had zij dan geen geloof? Zij had daarin zulk een hoogte bereikt, dat zelfs Jezus zich er over verwonderde en uitriep: “O vrouw, groot is uw geloof!” Wij zien dus dat, alhoewel het waar is dat het geloof vrede schenkt, het die niet altijd direct schenkt. Misschien zijn er redenen om het geloof te beproeven, voordat het beloond wordt. Een oprecht geloof kan in het hart verborgen zijn als een zaadje, dat nog niet ontkiemd is, en nog niet gebloeid heeft tot vreugde en vrede. 

Blijf geloven in Zijn liefde.

Het pijnlijk zwijgen van de Heiland is een zware beproeving voor menig zoekende ziel; maar nog groter is de smart, wanneer Hij een streng antwoord geeft als dit: “Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de honden te geven.” Velen vinden direct hulp bij de Heere, maar dit is lang niet het geval bij iedereen. Sommigen worden als de stokbewaarder in een ogenblik van de duisternis overgebracht in het licht, anderen zijn minder snelgroeiende planten. Misschien wordt u een dieper gevoel van zonde gegeven, in plaats van een gevoel van vergeving, en in dat geval hebt u geduld nodig om de zware slag te dragen! Arm hart! laat Christus u slaan, vernederen of zelfs doden, vertrouw desondanks op Hem: Als Hij u een streng antwoord geeft, geloof dan toch in Zijn liefde. Ik smeek u, houd niet op de Meester te zoeken en te vertrouwen, omdat u de blijdschap nog niet hebt ontvangen, waar u zo naar verlangt. Werp u op Hem, ook al hebt u die blijde hoop nog niet ontvangen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend