23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

En die genezen was, wist niet Wie het was


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En die genezen was, wist niet Wie het was… Johannes 5 :13

Voor gelukkige en gezonde mensen gaan de jaren snel voorbij, maar de achtendertig jaren van voortdurende ziekte die de man uit onze tekst moest doorstaan, moeten zich voortgesleept hebben. Toen Jezus hem met een enkel woord genas, terwijl hij aan de rand van het badwater van Bethesda lag, ervaarde hij een heerlijke verandering. En dit is nu precies hetzelfde wat er gebeurt met een zondaar die weken en maanden door wanhoop verlamd was, en vol verlangen naar redding uitzag; als de verandering zich dan eenmaal voordoet, is hij zich dit heel goed bewust; als Jezus Zijn machtswoord uitspreekt en hem vreugde en vrede schenkt, wéét hij dit. De weggenomen aandoening is te groot om te verdwijnen zonder dat hij het zou merken. Het ontvangen leven is te duidelijk aanwezig en werkzaam. De verandering is te wonderlijk om niet ontdekt te worden.  Toch kende deze arme man de Bewerker van zijn genezing niet; hij kende de heiligheid van deze Persoon, en Zijn ambten, en de opdracht waarmee Hij vanuit de hemel gezonden was, niet. In harten die de kracht van het bloed ondervonden hebben, kan nog veel onwetendheid overblijven. We moeten deze mensen niet veroordelen omdat zij zo weinig kennis hebben; overal waar wij het geloof ontdekken, mogen wij weten dat de zaligheid geschonken is. De Heilige Geest brengt mensen tot berouw en schuldbelijdenis, vóór Hij hen tot geleerden in de kennis van God maakt. Hij die gelooft wat hij weet, zal al snel met meer duidelijkheid weten wat hij gelooft.  Toch is onwetendheid wel schadelijk, want deze arme man werd lastig gevallen door de Farizeeën en hij was niet in staat om hen weerstand te bieden. Het is goed om tegensprekers te kunnen antwoorden, maar wij kunnen dit niet doen als wij de Heere Jezus niet kennen. Gelukkig volgde de genezing van zijn onwetendheid volgde bij deze man niet lang na de genezing van zijn ziekte, want de Heere vond hem in de tempel. Na de genadige openbaring van onze Heere getuigde de man dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had. ‘Heere, als U mij verlost hebt, openbaar u Zelf dan aan mij, zodat ik U aan de mensen mag verkondigen.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend