22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De hand des Heeren

Nu was de hand des Heeren op mij geweest des avonds.Ezechiël  33:22

In de weg van het oordeel is dit misschien het geval geweest; zo ja, moge het mij gegeven worden de oorzaak van zulk een bezoeking te overdenken, om de roede te horen, en Hem die haar heeft besteld. Ik ben niet de enige, die in de nacht wordt bezocht; laat mij blijmoedig onder de bezoeking bukken en zorgvuldig proberen daaruit nut te trekken. Maar de hand des Heeren kan ook op een andere manier worden gevoeld, de ziel versterkend en de geest verheffende tot de eeuwige dingen. O! dat ik het in dit opzicht mag ervaren, dat de Heere met mij bezig is! Het bewustzijn van de goddelijke tegenwoordigheid en inwoning draagt de ziel naar de hemel als op arendsvleugelen. In zulke tijden zijn wij helemaal vervuld met geestelijke blijdschap, en vergeten wij de zorgen en het leed op de aarde; de Onzienlijke is nabij, en het zienlijke verliest zijn kracht over ons; het dienstbare lichaam wacht aan de voet van de berg, en de meestergeest aanbidt op de top in de tegenwoordigheid van de Heere. O! dat een geheiligd tijdstip van goddelijke gemeenschap mij deze avond worde geschonken! De Heere weet hoe zeer ik dat nodig heb. Mijne genadegaven falen, mijn bederf woelt, mijn geloof is zwak, mijn toewijding is gebrekkig; dit zijn allemaal redenen waarom Zijn hand ter genezing op mij gelegd is. Zijn hand kan de hitte verkoelen van mijn brandend hoofd, en de angst stillen van mijn kloppend hart. Die heerlijke rechterhand, die de wereld formeerde, kan mijn gemoed herscheppen; de onvermoeide hand, die de grootse pijlers van de aarde draagt, kan mijn geest versterken; die liefdevolle hand, die al Zijn heiligen omsluit, kan ook mij omvatten; en de machtige hand, die de vijand verbreekt, kan ook mijn zonden overwinnen. Waarom zou ik mij nog deze avond niet bewust worden, dat die hand mij aanraakt? Welaan, mijn ziel, wend u tot God met de machtige pleitgrond, dat Jezus’ handen doorboord zijn voor uw zaligheid, en u zult ongetwijfeld ervaren, dat dezelfde hand op u wordt gelegd, die eenmaal Daniël aanraakte en hem op zijn knieën stelde om hem de gezichten van zijn God te doen zien. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend