25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Dagelijks door gevaar omringt

Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Prediker 10:9

Geestelijk gevaar.

Onderdrukkers kunnen arme en behoeftige mensen even gemakkelijk hun wil opleggen dan dat zij hout klieven, maar ze moeten voorzichtig zijn. Want het is gevaarlijk werk en er zijn al veel houthakkers door een boomsplinter gedood. In iedere benadeelde gelovige wordt Jezus vervolgd en Hij is machtig om Zijn geliefden te wreken. Het onderdrukken van armen en behoeftigen brengt groot gevaar met zich mee: als de vervolger al geen gevaar hier loopt, dan in ieder geval hierna.

Hout kloven is een alledaagse bezigheid, maar het brengt groot gevaar met zich mee. Zo brengen ook uw beroep en dagelijks leven gevaren met zich mee, lezer, en het is goed als u zich daarvan bewust bent. We bedoelen nu geen ongelukken op het water of op het veld, of ziekten of plotselinge dood, maar gevaren van geestelijke aard. Uw beroep mag zo nederig als dat van een houthakker zijn, maar toch kan de duivel u ook daarin verzoeken. Misschien bent u huisbediende, boerenknecht of staalwerker en wordt u niet blootgesteld aan verleidingen die tot groot kwaad kunnen leiden, maar toch kan de een of andere verborgen zonde u veel kwaad doen.

Dagelijks loert het gevaar van de zonde.

Degenen die thuis blijven en weinig met de harde wereld te maken hebben, kunnen toch in hun beschermde werk omgeving in gevaar komen. Iemand die zich veilig waant, is het nergens. Ook in het hart van de arme kan hoogmoed opkomen en ook de hutbewoner kan gierig zijn; onreinheid kan het netste huishouden binnensluipen en boosheid, afgunst en boosaardigheid kunnen in het armste huisje voorkomen. Zelfs door een paar woorden die we met een bediende wisselen, kunnen we zondigen; een kleine aankoop in een winkel kan de eerste schakel in een lange keten van verleidingen zijn; een enkele blik uit het raam kan de aanleiding tot zonde zijn. O Heere, wat zijn we voortdurend aan de zonden blootgesteld! Hoe worden we ervoor bewaard? We kunnen niet onszelf bewaren: alleen U bent in staat ons te behoeden in zo’n wereld van kwaad. Spreid Uw vleugels over ons uit en wij zullen als kuikens bij U schuilen en ons veilig voelen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend