23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De boog in de wolken – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Deze boog zal gezien worden in de wolken. Gen. 9: 14.

 

De regenboog is het teken van het verbond met Noach, het is een zinnenbeeld van onze Heere Jezus, die voor Zijn volk de getuige van de Heere is. Wanneer mogen we verwachten het teken van het verbond te zien? De regenboog spiegelt zich alleen af op een wolk. Wanneer het geweten van een zondaar met wolken is bedekt, en hij aan zijn vroegere zonden denkt en voor God treurt en klaagt, wordt Jezus Christus als de Regenboog van het Verbond aan hem geopenbaard. Al de heerlijke eigenschappen van Gods karakter en de daarbij behorende vrede worden dan zichtbaar. Als de gelovige door beproevingen en verzoekingen omringt wordt is het voor hem aangenaam om de persoon van onze Heer Jezus Christus te aanschouwen, hij ziet Hem, hoe Hij voor hem stierf, hoe Hij leeft, en voor ons opstond en voor ons bad. Gods regenboog is gespannen over de wolk van onze zonden, onze droefheid, onze ellende, om verlossing te verkondigen. Het is niet de wolk die de regenboog doet ontstaan, er zijn druppels van kristal nodig om het licht van de zon te weerkaatsen. En zo moet ook onze droefheid ons niet slechts bedreigen, maar zij moeten werkelijkheid voor ons zijn. Er zou voor ons geen Christus zijn, als de toorn van God alleen maar een dreigende wolk zou zijn geweest. De straf moest werkelijk in druppels op de Borg vallen. Als de zondaar in zijn geweten niet werkelijk overtuigd is van Gods toorn, is er voor hem geen Christus. Alleen als hij de werkelijkheid van de straf voelt, kan hij Jezus zien. Maar er is ook een zon nodig. Want wolken en regendruppels vormen geen regenboog als de zon niet schijnt. Geliefde lezer, jouw God, die voor jou als een zon is, schijnt altijd, maar je ziet Hem niet altijd. Wolken bedekken Zijn aangezicht, welke druppels er ook vallen, welke wolken je ook bedreigen, als Hij doorbreekt zal er terstond een regenboog zijn. Men zegt, dat waar de regenboog zich laat zien, de bui voorbijtrekt; zeker is het dat, wanneer Christus komt, onze moeilijkheden opklaren. Waar wij Jezus zien, verdwijnen onze zonden, en onze twijfel en vrees zal worden weggevaagd. Waar Jezus wandelt over de oppervlakte van de zee, heerst een rustgevende kalmte! “Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond.” Gen. 9: 15.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend