23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Blijf in Jezus en wandel in Hem

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Wandel in Hem.  Kolossenzen 2 vers 6

Als wij Christus Zelf in het diepst van ons hart ontvangen hebben, zal ons nieuwe leven laten zien dat wij Hem echt kennen. Het kennen van Christus zal naar buiten komen in een geloofswandel. Wandelen is een activiteit, een daad. Onze godsdienst mag niet beperkt blijven tot onze binnenkamer. Wat wij geloven, moeten wij in de praktijk brengen. Als iemand in Christus wandelt, dan handelt hij zoals Christus zou hebben gedaan; omdat Christus in hem is als zijn hoop, liefde, vreugde en leven, is hij een afdruk van het beeld van Jezus, en de mensen zeggen van zo iemand: ‘Hij lijkt op zijn Meester.’ Wandelen betekent ook: vooruit komen. Ga van kracht tot kracht verder, loop tot je de hoogste trap van de kennis van Christus bereikt hebt.
Wandelen betekent ook: volhouden. Er moet sprake zijn van een voortdurend blijven in Christus. Hoeveel Christenen denken niet dat zij de gemeenschap met Jezus ’s morgens en ’s avonds moeten zoeken, maar dat zij hun hart voor het overige gedeelte van de dag aan de wereld mogen geven! Zo’n leven is een armelijk bestaan. Wij moeten altijd met Hem zijn, in Zijn voetstappen wandelen en Zijn wil volbrengen. Als wij het over iemands wandel hebben, bedoelen we de gewoonten die iemand heeft. Als wij soms genieten van het leven met Christus en Hem vervolgens weer vergeten; als wij Hem soms de onze noemen en Hem daarna weer loslaten, dan is dit geen gewoonte; wij wandelen dan niet in Hem. We moeten bij Hem blijven; Hem aanhangen, Hem nooit laten gaan, maar in Hem leven en ons in Hem bewegen. Volhard op dezelfde manier waarop je begonnen bent. Laat Jezus tot het einde van je leven het voorwerp van je geloof, de bron van je leven, het beginsel van je daden en de vreugde van je hart blijven, net zoals Hij dat in het begin was. Laat Hem Dezelfde blijven als je door de vallei van de dood wandelt. O Heilige Geest, geef ons de kracht om dit hemelse voorschrift te vervullen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend