22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen.


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen. Psalm 97 vers 1

Er zijn geen redenen om ongerust te zijn zolang deze tekst waarheid is. De macht van de HEERE houdt net zo makkelijk de woede van de goddelozen in bedwang als het woeden van de zee. Zijn liefde bemoedigt de armen even makkelijk door Zijn barmhartigheid als zij de aarde opfrist door regen. Zijn Majesteit schittert midden in de verschrikkingen van een orkaan. In al onze strijd en beproevingen kunnen wij de hand van de Goddelijke Koning terugvinden.

God is God, Hij hoort en ziet
al ons leed, al ons verdriet.
Ziel, in ieder ongeval,
denk: ‘De Heer beschikt het al!’

In de ellende van de hel erkennen de boze geesten de oppermacht van God. Als het hen al is toegestaan om rond te zwerven, dan is het met kettingen aan hun voeten; de haak zit in de kaak van de Leviathan. De pijlen van de dood worden door de Heere in Zijn koker bewaard, en de gevangenis van het graf heeft Goddelijke kracht. De wraak van de Rechter van de hele aarde doet de vijanden beven, zoals een hond bang is voor de zweep van de jager.

Vrees noch dood, noch satans macht;
God bewaart wie Hem verwacht.
Ziel, in ieder ongeval,
denk: ‘De Heer beschikt het al!’

In de hemel twijfelt niemand aan de soevereiniteit van de eeuwige Koning, maar allen vallen op hun gezichten om Hem de eer te geven. Engelen zijn Zijn hofdienaren, de verlosten genieten van Zijn genegenheid en bescherming, en iedereen vindt er zijn vreugde in om Hem dag en nacht te dienen. O, dat wij deze stad van de grote Koning toch snel zullen bereiken!

Na de korte nacht van zorgen,
daagt aan het einde de blijde morgen.
Ziel, in ieder ongeval:
denk: ‘De Heer beschikt het al!’

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend