23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen

Gij bereidde ze door Uw goedheid voor de ellendige, o God! Psalm 68:11

U kunt op Hem rekenen.

Alle gaven van God zijn toebereide gaven, weggelegd in de voorraadschuur voor behoeften, die vooruit zijn gezien. Hij weet van te voren onze behoeften, en uit de volheid, die Hij in Christus Jezus heeft opgelegd, voorziet Hij uit Zijn goedertierenheid in de nood van Zijn ellendigen. U kunt op Hem rekenen voor al de behoeften, die ooit zouden kunnen ontstaan; want die kende Hij tevoren met een onfeilbare zekerheid. Hij kan van al onze toestanden zeggen: “Ik wist dat u hier of daarin zou terechtkomen.” Iemand onderneemt een reis door de woestijn; wanneer hij de eerste dagreis heeft afgelegd en zijn tent heeft opgeslagen, ontdekt hij, dat hem veel ontbreekt dat hij nodig heeft, ja zelfs dat onontbeerlijk was, maar dat hij niet met zich heeft meegenomen. “Helaas”, zegt hij, “dit had ik niet voorzien; als ik deze reis ooit opnieuw moest maken, zou ik deze dingen, die zo onmisbaar voor mij zijn, meenemen.” Maar de alwetende God wist allang van al deze noden van Zijn arme zwervende kinderen af, en zodra er een behoefte ontstaat, is de verzoening daar.

Uw behoefte liggen klaar om gegeven te worden.

Het is goedheid, die Hij bereidde voor de ellendigen, goedheid en goedertierenheid alleen. “Mijn genade is u genoeg”, “uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen.” Mijn lezer! is uw hart deze avond bezwaard? God wist dat het zo zou zijn; die troost, die uw hart nodig heeft ligt in de liefelijke toezegging van de tekst. U bent ellendig en nooddruftig, maar Hij heeft aan u gedacht en heeft de bepaalde zegen, die u nodig hebt, in de voorraadschuur voor u klaarliggen. Pleit op de belofte, geloof haar en ontvang haar vervulling. Voelt u, dat u van uw eigen bederf nog nooit zo bewust was als nu? Zie, de reinigende fontein is steeds open, met al haar voldingende kracht om uw zonde af te wassen. U zult nooit in een toestand kunnen verkeren, waarin Christus u niet zou kunnen helpen. Er is geen benauwdheid die ooit in uw geestelijke toestand zou kunnen ontstaan, waarmee Christus niet volkomen bekend zal zijn voor de nood, want uw geschiedenis is al geheel gekend en voorzien in Jezus. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend