22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Het huwelijksverbond van de Bruidegom


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd. Jeremia 3:14

De Heere Jezus is door een huwelijksverbond één geworden met Zijn volk. Hij ging al heel lang geleden met haar in ondertrouw. Vol brandende liefde werkte Hij zoals Jakob voor Rachel werkte, tot Hij de hele prijs voor haar betaald had. Nu wacht Hij op het heerlijke tijdstip waarop hun zaligheid voltooid zal worden aan het bruiloftsmaal van het Lam. Deze geweldige Bruidegom heeft Zijn Bruid nog niet volmaakt aan de hemelse Majesteit voorgesteld; zij is nog niet werkelijk in het bezit van haar voorrechten als Zijn vrouw en Koningin; zij zwerft nog rond in een wereld vol ellende. Maar toch is zij zelfs nu de Bruid, de vrouw van de Heere Jezus en zij is kostbaar voor Zijn hart, kostbaar in Zijn ogen, in Zijn handen gegraveerd, en één met Hem! Hij voert al de liefdediensten voor haar uit die een man voor zijn vrouw doet. Hij verzamelt een rijke voorraad voor al haar behoeften, betaalt al haar schulden, staat haar toe Zijn Naam aan te nemen en deelt al Zijn schatten met haar. Het woord ‘scheiding’ zal Hij nooit in Zijn mond nemen, want Hij haat het verlaten. De dood moet de huwelijksband verbreekt de huwelijksband tussen sterfelijke mensen die elkaar van harte liefhebben, maar de eenheid tussen de Heere Jezus en Zijn Bruid is onverbrekelijk. In de hemel wordt niet getrouwd, maar is men als de engelen. Toch is er één uitzondering op deze regel, want in de hemel zal de bruiloft van Christus en Zijn Kerk gevierd worden. De band tussen Christus en Zijn Kerk is dus langduriger van aard, maar ook intiemer en zij komt nog dichterbij dan het aardse huwelijk. De liefde van een man voor zijn vrouw mag dan nog zo rein en vurig zijn, toch is zij nog maar een zwak beeld van de vlam die in het hart van de Heere Jezus brandt. De eenheid tussen de hemelse Bruidegom en Zijn Bruid gaat elke menselijke verbintenis te boven. Voor haar verliet Christus Zijn Vader en werd één vlees met haar.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend