22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De goedertierenheid van God, onze Zaligmaker


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen… Titus 3:4

Wat is het geweldig om de Heere te zien in gemeenschap met Zijn uitverkorenen. Er is niets heerlijker dan dit genot te mogen beleven. Denk eens een moment na over de geschiedenis van de liefde van de Heere Jezus. Duizend liefdedaden zullen je in herinnering komen. Het doel van al deze daden van liefde is om het hart aan Christus vast te hechten en samen te laten smelten tot een eenheid met de Heere Jezus. Als wij deze liefde overdenken, zien we dat de Bruidegom al Zijn heerlijkheid aan Zijn kerk geeft. Onze zielen bezwijken van vreugde! Wie kan zo’n grote liefde bevatten? Soms mogen wij er iets van ervaren, maar zelfs dat is al meer dan onze ziel kan bevatten; hoe zullen wij deze liefde dan in haar volheid kunnen beleven? Als onze ziel wijzer zou zijn en al de gaven van de Heiland beter zou kunnen onderscheiden en waarderen, zouden wij in hechtere gemeenschap met de Heere Jezus leven dan wij op dit moment doen. Wie kan zich de heerlijkheid van deze gemeenschap voorstellen? Dit is een van de dingen die in geen enkel mensenhart zijn opgekomen, maar die God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Als wij de deuren van de graanschuren van onze grote Jozef konden openbreken, zouden we kunnen zien welke overvloed Hij voor ons verzameld heeft! Het zou ons laten overstromen van liefde. Nu zien wij door het geloof als door middel van een spiegel in een raadsel en we zien de weerkaatsing van het beeld van deze schatten; maar als wij de hemelse dingen met onze eigen ogen zullen zien, wat zal de gemeenschap die wij dan ervaren, diep zijn en wat zal onze ziel zich erin baden! Onze mooiste lofliederen bewaren wij voor dat moment waarop wij onze geliefde Weldoener, Jezus Christus, zullen zien. Zijn liefde is voor ons beter als de liefde van vrouwen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend