22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De HEERE sloot de deur achter hem toe


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

De HEERE sloot de deur achter hem toe.  Genesis 7:16

De liefde van God zette Noach apart van de hele wereld. De deur van de verkiezende genade is de scheiding tussen ons en de wereld, die in het boze ligt. Wij zijn niet van de wereld, zoals onze Heere Jezus niet van de wereld was. Wij kunnen niet meedoen met de zonde, de vrolijkheid en het jagen van de menigte; wij kunnen niet spelen met de kinderen van de duisternis, op de straten van de stad IJdelheid, want onze hemelse Vader heeft achter ons toegesloten. Noach werd eigenlijk samen met God ingesloten in de ark. Zo blijven ook al de uitverkorenen van God in God, en God in hen. Gelukkig zijn de mensen, die in de kring van de Goddelijke Drie-eenheid zijn opgenomen. In deze kring woont God in Zijn volheid. Verwaarloos de vriendelijke uitnodiging die God doet (‘Kom in de ark’, red.) nooit! ‘Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen; sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is (Jesaja 26).’  Noach was zo ingesloten, dat het kwaad hem niet kon bereiken. Het water tilde hem richting de hemel, terwijl buiten de ark alleen maar ondergang was. Binnen de ark was alles rust en vrede. Buiten Christus komen wij om, maar in Christus is volkomen zaligheid. Noach was zo ingesloten, dat hij de ark zelfs niet meer uit kon. Zij die in Christus zijn, blijven eeuwig in Hem. Zij zullen in eeuwigheid niet meer uitgaan, want de eeuwige trouw van God heeft de deur achter hen toegesloten, en de helse machten zullen niet meer in staat zijn om hen er uit te laten gaan. De Vorst van het huis van David sluit, en niemand opent; wanneer de Meester op de laatste dag over Zijn huis zal opstaan en de deur toesluiten, dan zullen de naambelijders tevergeefs aankloppen en roepen: ‘Heer, Heer! Doe ons open!’ Dezelfde deur die de wijze maagden insluit, sluit de dwaze maagden voor eeuwig buiten. Heere, sluit U door Uw genade achter mij toe!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend