22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geroepen heiligen


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Geroepen heiligen. Romeinen 1:7

Wij zien de apostelen vaak als meer bijzondere heiligen dan de andere kinderen van God. Allen die God door Zijn genade heeft geroepen en door Zijn Geest heeft geheiligd, zijn ‘heiligen’. Maar wij zijn geneigd om de apostelen te bekijken als buitengewone wezens, die bijna niet te maken hebben met dezelfde zwakheden en verzoekingen als wij. Maar door zo te handelen, vergeten wij de waarheid, dat hoe dichter een mens bij God leeft, hoe meer verdriet hij ervaart over zijn verkeerde hart. En hoe meer de Meester hem in Zijn dienst neemt, des te meer zal de zondigheid van het vlees hem iedere dag pijnigen en kwellen. Als wij de apostel Paulus hadden kunnen ontmoeten, zouden wij gezien hebben dat hij net zo als ieder van ons was. En als wij met hem gesproken hadden, zouden wij gezegd hebben: ‘Zijn ervaring is bijna dezelfde als die van ons!’ Hij is trouwer, heiliger en verder onderwezen dan wij, maar hij heeft dezelfde verzoekingen verdragen, en hij wordt zelfs dieper beproefd dan wij het worden. Denk dus niet dat de oude heiligen zonder zonden en zwakheden waren, en kijk niet tegen hen op met een bijna afgodische eerbied. Hun heiligheid is ook bereikbaar voor ons. Wij zijn door dezelfde stem die hen tot hun hoge roeping riep, geroepen. Het is de plicht van een christen om zich een weg te banen tot in de binnenste cirkel van heiligheid. En zelfs al zou het zo zijn dat deze heiligen heiliger waren dan wij – wat ook zeker het geval is – laten we hen dan navolgen, laten we strijden om dezelfde ijver en heiligheid te bezitten. We bezitten hetzelfde licht dat zij hadden, wij kunnen dezelfde genade krijgen. Waarom zouden we dan tevreden zijn voor wij net zo hemelsgezind zijn als zij? Zij leefden met Jezus en zij leefden voor Jezus. Daarom gingen zij op Hem lijken. Laten we door dezelfde Geest als zij leven, ziende op Jezus, en onze heiligheid zal snel gezien worden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend