22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Doch Martha was zeer bezig met veel dienen

Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Lukas 10:40

Het was niet verkeerd dat ze diende-,dienstbaarheid past iedere christen. ‘Ik dien’ behoort het motto van alle prinsen van de koninklijke familie des hemels te zijn. Ook was het niet verkeerd dat ze ‘veel diende’. Dat kunnen we nooit te veel doen. Laten we dat zo veel mogelijk doen; laten we onze Meester dienen met hoofd en hart en handen. Het was niet verkeerd dat ze druk bezig was een maaltijd klaar te maken voor haar Meester.

Gelukkige Martha, die de kans had zo’n gezegende gast te ontvangen, gelukkig ook omdat ze haar werk met hart en ziel mocht doen. Haar fout was dat ze zich om vele dingen bekommerde, waardoor ze het zo druk had, dat ze Hem vergat en nog alleen maar aan haar dienst dacht. Ze liet toe dat haar dienst belangrijker werd dan haar gemeenschap met Hem en dat de ene verplichting de andere opvolgde, zonder tijd voor Hem vrij te maken. We moeten gelijktijdig zowel Martha als Maria zijn: we moeten veel dienen en tegelijkertijd veel gemeenschap met Hem beoefenen.

Daar hebben we veel genade voor nodig. Dienen is gemakkelijker dan gemeenschap beoefenen. Toen Jozua met de Amalekieten streed, werd hij niet moe, maar Mozes die boven op de berg in gebed was, had twee helpers nodig om zijn handen te ondersteunen. Hoe geestelijker de oefening, hoe sneller we vermoeid zullen raken. De beste vruchten zijn het moeilijkst te kweken: de grootste hemelse zegeningen zijn het moeilijkst te ontwikkelen. Geliefden, terwijl we de uiterlijke dingen niet verwaarlozen omdat ze op zichzelf genomen goed zijn, moeten we erop toezien dat deze dingen onze persoonlijke gemeenschap met Jezus niet in de weg staan.

Waak ervoor dat deze dingen, waaronder ook het ogenschijnlijk dienen van uw Heiland, u er niet van afhouden aan Zijn de voeten te gaan zitten. Wat we allereerst voor het welzijn van onze ziel, voor Zijn heerlijkheid en voor onze eigen bruikbaarheid moeten doen, is voortdurende gemeenschap met de Heere Jezus beoefenen en ervoor zorgen dat ons geestelijk leven zijn kracht behoudt boven en over alles ter wereld.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend