22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Dien de Heere met blijdschap

Dien de Heere met blijdschap. Psalm 100:2

Blijdschap in de dienst van God is een teken van aanneming. Zij, die God dienen met een droevig gelaat, omdat zij iets doen wat hun niet naar de zin is, dienen Hem in het geheel niet: zij brengen de gedaante van de aanbidding, maar het leven ontbreekt. Onze God wil geen slaven om Zijn troon te sieren; Hij is de Heere van het rijk van de liefde, en Zijn dienaren wil Hij bekleed zien met het gewaad des lofs. De engelen Gods dienen Hem met zangen, niet met zuchten; gemopper of een zucht zou opstand zijn onder hun gelederen. Gehoorzaamheid, die niet gewillig is, is ongehoorzaamheid; want de Heere ziet op het hart, en wanneer Hij ziet, dat wij Hem dienen uit noodzakelijke dwang en niet uit liefde, verwerpt Hij ons offer. Dienst gepaard met vrolijkheid komt uit het hart, en is als gevolg oprecht. Ontneem de Christen zijn blijmoedige gewilligheid, en u hebt hem de toets van zijn oprechtheid ontnomen. Als iemand naar de oorlog moet worden gedreven, is hij geen patriot; maar hij, die midden in de strijd zich begeeft met vaste tred en fonkelende blik om voor huis, stad en altaren zijn bloed te vergieten, toont dat zijn vaderlandsliefde oprecht is. Blijdschap is de steun van onze macht, in de vreugde des Heere zijn wij sterk. Zij wentelt alle moeilijkheden uit onze weg. Zij is voor onze dienst wat de olie is voor de raderen van de spoorweg. Zonder olie zou de as zo heet lopen, dat er brand, en daaruit ongelukken en vertraging zouden ontstaan; zo ook, als er geen heilige blijdschap is om onze raderen lenig te maken, wordt onze ziel door loomheid teruggehouden, de man, die blijmoedig is in de dienst van God, toont, dat de gehoorzaamheid het element is, waarin hij leeft. Hij kan zingen:

 “Doe mij op ‘t pad van Uw geboden treên,
 Daar strekt zich al men lust en liefde heen.”

Mijn lezer, veroorloof mij deze vraag: “Dient u de Heere met blijdschap? Tonen wij de kinderen van de wereld, die wanen, dat onze godsdienst slavernij is, dat zij ons is een vreugde en zaligheid! Onze blijdschap zij het bewijs, dat wij een goede Meester dienen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend