25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Bid zonder ophouden, ga wederom heen

Ga weder henen, zevenmaal. 1 Koningen 18:43

Niet twijfelen.

Als God een goede uitkomst beloofd heeft, zal dat ook zeker gebeuren. Misschien hebt u al maanden achter elkaar gebeden zonder een antwoord te krijgen, toch mag u ervan verzekerd zijn dat de Heere uiteindelijk zal antwoorden. Zeker als Zijn kinderen ernstig bidden om iets, dat Hem verheerlijkt. De profeet op de Karmel bleef aanhouden in de worsteling met God, en was geen moment bang, dat hij door Jehovah afgewezen zou worden. Zesmaal kwam de dienaar terug, maar hij hoorde geen ander woord dan dit: “Ga weder henen!” Wij moeten niet gaan twijfelen, maar zeventigmaal zevenmaal blijven geloven.

Het geloof laat nooit zijn houvast los.

Het geloof laat de hoop vanaf de Karmel uitzien, en ziet zij niets, dan zendt het geloof de hoop weer terug om uit te zien. Het wordt niet door herhaalde teleurstelling gekwetst, integendeel, het geloof wordt juist aangemoedigd, om nog vuriger met God te worstelen. Het voelt zich vernederd, maar niet in verlegenheid gebracht, het zuchten en klagen wordt heviger, maar het geloof laat nooit zijn houvast los. Voor vlees en bloed zou het aangenamer zijn om snel een antwoord te ontvangen. Maar gelovigen hebben geleerd om gehoorzaam te zijn, en het goed te vinden, zowel naar als op de Heere te wachten.

Ga voort met waken en bidden.

Als een verhoring op het gebed uitgesteld wordt, dan leidt dat dikwijls tot zelfonderzoek. Meestal is het gevolg daarvan berouw en geestelijke hervorming. zo wordt vaak de dodelijke slag toegebracht aan onze bedorven natuur en het hart gereinigd. Het grote gevaar is echter, dat de mens verflauwt, en dus de zegen mist. Lezer, val niet in die zonde, maar ga voort met waken en bidden.

Pleit zonder ophouden op het dierbaar bloed.

Uiteindelijk werd het kleine wolkje zichtbaar, het was een voorloper van stromen regen; en zo zal u uiteindelijk ook een teken ontvangen. U zult als overwinnaar opstaan, om datgene te ontvangen, wat u gevraagd hebt. Elia was een man van gelijke bewegingen als wij; zijn macht was niet uit eigen verdiensten, maar lag in God. Als zijn gelovig gebed zoveel tot stand bracht, waarom dan niet het onze? Pleit zonder ophouden op het dierbaar bloed van het kruis, en uw begeerte zal vervuld worden. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend