22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft

 Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven. Markus 9:23

Alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft.

Een zeker man had een zoon, die door een boze geest werd gekweld. Toen de vader, de vruchteloosheid van de discipelen had gezien, die geprobeerd hadden zijn kind te genezen, had hij weinig of geen geloof meer in Christus. En daarom zei hij tot Jezus, toen hij zijn zoon tot Hem bracht: “indien Gij iets kunt, ontferm U van onze en help ons!” Er was hier wel sprake van een “indien,” maar de arme bevende vader gaf het een verkeerde plaats. Daarom laat Jezus hem, zonder te bevelen, zijn “indien” terug nemen, en wijst Hij hem er vriendelijk op wat er aan scheelt.

Het is alsof Hij zei: “Voorwaar, voor Mijn kracht en gewilligheid hoeft u dat “indien” niet te gebruiken, het ligt aan iets anders. “Indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk diegene die gelooft.” Dit versterkte het vertrouwen van de man; nederig bad hij om vermeerdering van het geloof, en terstond sprak Jezus het woord, dat de duivel uitwierp, om nooit meer terug te keren.

Een les om te onthouden.

Dit is voor ons een belangrijke les. Wij zien geregeld zoals deze man, ergens een “indien” in, maar wij begaan een fout door het niet in de rechte plaats te zetten. Indien Jezus mij kan helpen, indien Hij mij genade kan geven om de verzoeking te weerstaan. Indien Hij mij vergiffenis kan schenken, indien Hij mij voorspoedig kan maken? Voorwaar Hij kan en wil het, indien u slechts geloven kunt. U hebt uw “indien” verkeerd geplaatst. Indien u gelovig vertrouwt, zullen alle dingen, zoals het mogelijk is voor Christus, ook mogelijk zijn voor u.

Het geloof bestaat in de kracht Gods, en is bekleed met Gods majesteit; het draagt het koninklijk gewaad en rijdt op het koninklijk paard, want de Koning heeft er een welbehagen aan. Omgord met de kracht van de Geest, wordt het door Gods almacht in staat gesteld te werken, te strijden en te lijden. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Mijn ziel, kunt u heden avond geloven in uw Heere? 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend