23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zo is er dan nu geen verdoemenis

Zo is er dan nu geen verdoemenis. Romeinen 8:1

Kom mijn ziel, denk daaraan. Door het geloof in Jezus wordt u werkelijk van schuld vrijgesproken en wordt u uit de gevangenis geleid. U bent niet langer in boeien geslagen als een slaaf; u bent nu uit de slavernij van de wet bevrijd. U bent vrij van de zonde en kunt als vrij man door dit leven gaan; door het bloed van uw Heiland bent u volledig vrijgesproken. U hebt nu het recht om vrijmoedig naar de troon van uw Vader te gaan. Daar zijn geen vlammen van wraak om u af te schrikken, geen vurig zwaard; gerechtigheid kan de onschuldige niet treffen. Uw onbekwaamheid is weggenomen: eens kon u het aangezicht van de Vader niet zien, maar nu kunt u Hem onder ogen komen. U kon niet tot Hem spreken, maar nu mag u vrijmoedig toegaan. Eens was u bang voor de hel, maar nu niet meer, want hoe zou er sprake kunnen zijn van verdoemenis voor de onschuldige? Degene die gelooft valt niet in het oordeel en kan niet gestraft worden. En nog meer dan dit alles, de voorrechten die u genoten zou hebben als u nooit gezondigd zou hebben, behoren u, nu u gerechtvaardigd bent, toe. Alle zegeningen die u ontvangen zou hebben als u nooit de wet overtreden zou hebben, vallen u nu ten deel, omdat Christus die voor ons gehouden heeft. Alle liefde en aanneming die ons door volmaakte gehoorzaamheid ten deel zou gevallen zijn, behoort ons nu toe omdat Christus ten gunste van ons volmaakt gehoorzaam is geweest en al Zijn verdiensten ons nu toegerekend worden opdat u rijk zou worden in Hem, die ter wille van u zo buitengewoon arm werd. O, hoeveel liefde en dankbaarheid bent u uw Heiland niet verschuldigd?

Genade is mijn behoud alleen,
Ik wil die niet verkleinen:
Met Uw gerechtigheid bekleed,
Durf ik voor God verschijnen.

De vloek der wet, de gramschap
Gods Behoef ik niet te vrezen,
Want Uw volkomen offerand
Zal mijne vrijspraak wezen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend