22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wachten en niet rennen

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.” Psalmen 62: 1

Wat een gezegende houding is het als je echt en alleen op de Heere wacht! Ik wens dat dit elke dag en de hele dag door onze houding mag zijn. Wachten op Zijn tijd, wachten in Zijn dienst, wachten in een vreugdevolle verwachting, wachten in gebed. Als de ziel zo wacht, is dit de beste positie tegenover zijn Schepper, als een dienaar voor zijn Meester en als een kind voor zijn Vader. We zullen God niets voorschrijven, en ook klagen we niet over Hem. We zullen geen onbeschaamdheid en geen wantrouwen toestaan. Tegelijkertijd lopen we niet voor de donkere wolk uit en zoeken niet naar hulp bij anderen, want niets van dit alles laat zien dat we op God wachten. God, en God alleen, is de verwachting van onze harten. Gezegende zekerheid! Van Hem komt de redding. Het is onderweg. Het komt van Hem en van niemand anders. Hij zal er alle eer van krijgen, want Hij alleen kan en zal het doen. En Hij zal het op Zijn tijd en op Zijn eigen manier doen. Hij zal ons redden van twijfel, lijden, laster en nood. Hoewel we er nog geen teken van zien, wachten en bidden we tevreden om de wil van de HEERE, want we twijfelen niet aan Zijn liefde en trouw. Hij zal er spoedig werk van maken en we zullen Hem nu al prijzen voor Zijn komende hulp.

Send this to a friend