Voor iedere avond

28 januari | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Lucas 2:20

Wat was de reden van hun lofprijzing? Ze loofden God over wat ze gehoord hadden – voor het goede, blijde nieuws dat hun een Heiland geboren was. Laten we met hen instemmen, laten we ook een lofzang van dankbaarheid beginnen om wat we over Jezus en Zijn verlossing gehoord hebben. Zij loofden God ook om wat ze gezien hadden. Dat is de liefelijkste muziek – wat we ervaren hebben, wat we van binnen hebben gevoeld, wat we ons eigen hebben gemaakt – ‘een goede reden, gedichten over de Koning.’ Het is niet voldoende om over Jezus te horen. Door het horen kan de harp gestemd worden, maar de vingers van het levende geloof moeten de muziek maken. Als jij Jezus met de ogen van het door God gegeven geloof gezien hebt, laat dan geen spinnenwebben tussen de snaren komen, maar laat jouw harp en tiensnarig instrument luid klinken tot roem van vrije genade. Een van de dingen waarvoor ze God verheerlijkten was de overeenstemming tussen wat ze gehoord en wat ze gezien hadden. Let eens op de laatste zinsnede – ‘Gelijk tot hen gesproken was.’ Ben je niet tot de ontdekking gekomen dat wat je in je hart voelt dat het evangelie is, overeenkomt met wat de Bijbel daarover zegt? Jezus zei dat Hij jou rust zou geven – heb je niet de zoetste vrede in Hem gevonden? Hij zei dat je door in Hem te geloven blijdschap, troost en leven zou ervaren – heb jij dat alles niet ontvangen? Zijn Zijn wegen geen lieflijke wegen en Zijn paden, paden van vrede? Je kunt met de koningin van Scheba wel zeggen: ‘De helft was mij niet aangezegd.’ Ik heb ervaren dat Jezus mij zoeter was dan Zijn dienaren mij ooit verteld hebben. Ik keek naar het beeld zoals zij dat voor mijn ogen schilderden, maar dat werd door de werkelijkheid verre overtroffen, want de Koning in Zijn schoonheid gaat alle lieflijke voorstellingen te boven. Wat we gezien hebben, houdt dan ook gelijke tred, nee, gaat alles wat we gehoord hebben verre te boven. Laat ons dan God verheerlijken en prijzen voor zo’n kostbare, algenoegzame Zaligmaker.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend