Voor iedere avond

09 augustus | Bijbels Dagboek Voor Iedere Avond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. Mark. 16:9

Maria van Magdala was het slachtoffer van een vreselijke kwaal. Zij was bezeten, niet door één boze Geest maar door zeven. Deze verschrikkelijke bewoners veroorzaakten veel pijn en verderf aan het arme lichaam, waarin zij hun intrek genomen hadden. Maria’s toestand was akelig en hopeloos. Zij kon zichzelf niet helpen, en alle menselijke hulp schoot tekort. Maar Jezus ontmoette haar, en zonder dat ze ernaar gezocht had, en waarschijnlijk door de arme bezetene tegengewerkt, sprak Jezus Zijn machtswoord, en Maria van Magdala werd een overwinningsteken van de genezende kracht van Jezus. Al de zeven duivelen verlieten haar, om nooit meer terug te keren, omdat zij door de Heere met kracht uitgeworpen waren. Wat een gezegende verlossing, wat een gelukkige verandering! Van waanzin tot heerlijkheid, van wanhoop tot vrede, van de hel tot de hemel! Zij werd direct een trouwe volgeling van de Heere Jezus, elk woord van Hem koesterde ze, elke voetstap van Hem wandelde zij na, deelde in Zijn moeitevolle leven; en bovendien werd ze onder de genezen en dankbare vrouwen die Hem dienden van hare goederen, Zijn edelmoedige helpster. Toen Jezus aan het kruis verhoogd werd, bleef Maria Zijn smaadheid met Hem delen; wij zien eerst dat zij van verre toekeek en dat zij later aan de voet van het kruis stond. Zij kon niet met Hem sterven aan het kruis, maar zij stond zo dicht mogelijk naast Hem, en toen Zijn lichaam van het kruis afgenomen werd, was zij erbij en keek toe waar Hij gelegd werd. Zij was als de getrouwe en waakzame gelovige, de laatste bij het graf, waar Jezus sliep, en de eerste getuige van Zijn opstanding. Haar heilige trouw maakte haar tot een bevoorrechte getuige van haar geliefde Rabonni, die haar bij haar naam noemde en haar tot Zijn boodschapster van goede tijding maakte voor de bevende discipelen en Petrus. Door genade werd zij van een krankzinnige, tot een dienares van de Heere gemaakt; duivelen werden uit haar geworpen, en in plaats daarvan kreeg zij het gezicht van een engel te zien; ze werd verlost van de duivel en voor eeuwig verenigd met de Heere Jezus. O, dat ik ook zo’n wonder van genade mag zijn!

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

error: Excuses: u kunt deze pagina niet kopiëren.