23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Psalm 111 vers 9

Het volk van God verheugt zich in het verbond. Het is voor hen elke keer weer een bron van troost. De Heilige Geest leidt hen binnen in de feestzaal van het verbond.
Het is de ouderdom van dit verbond die hen reden tot vreugde geeft. Voor de Morgenster haar plaats ontving, of de baan van de planeten was aangewezen, waren de belangen van de gelovigen al veilig in Christus Jezus. Het is voor hen bijzonder om zich de zekerheid van het verbond te herinneren, want het is getekend, verzegeld en bekrachtigd. Daarom is hun hart vol vreugde als zij aan de onveranderlijkheid van dit verbond denken. Dit verbond kan niet verbroken worden door tijd of eeuwigheid, door leven of dood. Het is een verbond dat zo oud is als de eeuwigheid, en zo blijvend als de Rots der eeuwen. Het is voor hen ook heerlijk om te genieten van de volheid van dit verbond. In alles is voorzien. God is hun deel, Christus hun Broer, de Heilige Geest hun Trooster, de aarde hun woning en de hemel hun thuis. Er ligt een erfenis klaar voor iedereen die een aandeel heeft in de oude en eeuwige akte van dit verbond. De ogen van de gelovigen begonnen te glinsteren toen zij deze schat in hun Bijbel ontdekten, en wat waren zij bijzonder blij toen zij in de laatste wilsbeschikking van hun Goddelijke bloedverwant lazen dat de erfenis aan hen nagelaten was.

Maar het meest genieten zij van dit verbond omdat het zo bijzonder van aard is. Het eerste verbond rustte op werken en verdiensten; zij waren er het fundament van. Maar Gods kinderen ontdekten dat het nieuwe verbond blijvend is, omdat genade het fundament, de grondslag, de voorwaarde, de hoofdsteen en het gebouw zelf uitmaakt. Het verbond is een schatkamer van rijkdom, een graanschuur vol voedsel, een bron van leven, een magazijn van verlossing, een vrijbrief van vrede en een haven van vreugde.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend