Nabij de zon

29 januari | Bijbels Dagboek Nabij De Zon

Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypte land geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij de sabbatdag houden zult. Deuteronomium 5:15

Het is belangrijk dat we God om de genade vragen om Zijn hand in beproevingen te zien en dan om de genade ons aan Gods hand te onderwerpen – niet alleen ons te onderwerpen, maar ons daar ook in te verblijden. ‘Hij is de Heere en doe wat goed is in Zijn ogen.’ Ik denk dat in het algemeen aan de beproevingen een eind komt als we zover komen, want als de Heere ziet dat we bereid zijn te aanvaarden wat Hij doet, dan trekt Hij Zijn hand terug en zegt: ‘Ik hoef Mijn kind niet langer te kastijden; het onderwerpt zich aan Mij. Wat Ik met Mijn kastijding wilde bereiken, is bereikt, en daarom zal Ik het niet langer kastijden.’ Er zijn twee manieren om hulp te krijgen. De ene manier is om al uw vrienden op te zoeken, teleurgesteld te worden en dan uiteindelijk naar God te gaan. De andere manier is om eerst naar God te gaan. Dat is de kortste weg. God kan uw vrienden er dan toe brengen u te helpen. Zoek eerst God en Zijn gerechtigheid. De zekerste bevrijding uit alle moeilijkheden komt van Gods rechterhand. Ga niet naar vrienden, maar stort uw hart uit voor God. Menselijke vrienden schieten tekort. De sterkste arm kan gebroken worden en de trouwste vriend kan soms weifelen. Maar onze God is eeuwig en almachtig; wie heeft ooit tevergeefs op Hem vertrouwt? David leerde die les heel goed en in zijn liefdesliederen voor zijn Redder geeft hij ons die les door. ‘Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen’ (Ps. 91:11). ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’ (Ps. 91:1). Hij heeft laten zien dat hij alleen op Mij vertrouwt, daarom zal Ik hem nooit begeven. Steun geheel op God en daar Hij overal aanwezig is, zult u staande blijven terwijl u op Hem steunt.

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Send this to a friend