Nabij de zon

09 augustus | Bijbels Dagboek Nabij De Zon

Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Johannes 6:56

Zich voeden met Christus betekent veel aan Hem denken – veel van Hem denken. Broeders, er staan veel dierbare leerstellingen in de Bijbel die ik mij graag eigen wil maken door ze te lezen, ze op te merken, te leren en erover na te denken, want het zijn onderdelen van de grote cirkel der waarheid die ons over God geopenbaard wordt. Maar ik kom erachter dat ik nooit zo getroost, zo versterkt en zo gevoed word, dan wanneer ik doelbewust nadenk over de kostelijke dood en de verzoenende offerande van Jezus Christus. Zijn offerdood is het centrum van de cirkel, het brandpunt van het licht. Zijn wonden hebben een wonderlijke, goddelijke bekoring. ‘O, hoofd vol bloed en wonden!’ Ik kan dat voor eeuwig aanschouwen, bewonderen en vereren! Er is in heel de wereld geen schoonheid als deze, die gezien wordt in het gelaat dat zo verdorven was ‘meer dan van andere mensenkinderen.’ Dit ene gezicht is genoeg voor alle ogen voor alle tijden. Er is geen voeding voor het hart als de voeding die van Zijn vlees en bloed uitgaat, Die in de dood werd overgegeven om ons te verlossen. Geliefden, dat is het Brood des levens. ‘Neem en eet’, zegt Hij, ‘dit is Mijn lichaam dat voor u verbroken is.’ Welk een voedsel is dit! Wat een leven moet dat zijn dat door zulk brood gevoed wordt!

Welkom Terug!

Log hieronder in op uw account

Maak een nieuw account!

Vul de onderstaande formulieren in om te registreren op Het Spurgeon Archief

Haal uw wachtwoord op

Voer uw gebruikersnaam of e-mailadres in om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

error: Excuses: u kunt deze pagina niet kopiëren.