22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Kinderdoop – ware en valse wedergeboorte

Ware en valse wedergeboorte – Door C.H. Spurgeon

Het sprenkelen van een kind verandert niets aan dat kind; het is, zoals ik geloof, een ijdele ceremonie, niet geboden door God, noch gerechtvaardigd in de Schrift. En zoals veel kerken het praktiseren, is het zeer schadelijk en bijgelovig. Als er enige uitwerking is, moet het een kwade uitwerking zijn op hen die goddeloos liegen tegen de almachtige God, door te beloven en te zweren dat het onbewuste kind Gods geboden zal houden, en in hetzelfde zal wandelen alle dagen van zijn leven, ze kunnen dat niet eens voor zichzelf beloven, laat staan voor een kind. Er moet een nieuwe wedergeboorte plaatsvinden dat niet het werk is van de vingers van predikanten. Het werk van de Eeuwige Geest is nodig, Hij alleen kan de ziel herscheppen. Hij alleen kan licht geven aan een geestelijk verblind oog, en het leven schenken aan een geestelijk dood hart. Laat je niet misleiden door de priesters van deze tijd die beweren Rome te hebben afgeworpen. Draag niet de vodden van haar bijgeloof en laat haar merkteken niet op je voorhoofd zien. Je moet wederom geboren worden in een andere zin dan formaliteit in jou kan werken. Het moet een innerlijk werk zijn, een geestelijk werk, en alleen dit kan je ziel redden. Als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuw schepsel, dat wil zeggen, hij heeft een radicale verandering ervaren.

Tags: in Doop
Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend